Anuncis i convocatòries

Anuncis

2024

Bases de la convocatòria per a proveir una plaça d’analista de laboratori, personal laboral del Consorci Besòs Tordera.
Anunciant: BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Data publicació: 20/02/2024

2023

“Anunci col·lectiu d’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera.”
Anunciant: DOGC – Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Data publicació: 2023-04-13
“Anunci col·lectiu d’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera.”
Anunciant: BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Data publicació: 2023-04-12
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça de Director/a d’Operacions, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.”
Anunciant: BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Data publicació: BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça d’administratiu/va, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.”
Anunciant: BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Data publicació: BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Relació provisional d’admesos i exclosos per proveir d’un tècnic/a d’Innovació a CCB Serveis Mediambientals”
Anunciant: Consorci Besòs Tordera
Data publicació: Consorci Besòs Tordera 2022-12-12

2022

“Bases reguladores de la convocatòria per proveir un lloc de treball d’Auxiliar Comptable a CCB Serveis Mediambientals, SAU”
Anunciant: BOP Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Data publicació: 2022-11-07
“Bases de la convocatòria per proveir dos llocs de treball de tècnic/a del Consorci Besòs Tordera”.
Anunciant: BOPB-Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Data publicació: 2022-09-12

2021

“Modificació de l’Ordenança d’Administració Electrònica del Consorci”.
Anunciant: Consorci Besòs Tordera
Data publicació: 2021-07-06

Anunciant:
Data publicació:

2020

“Exp: 2020/410 Acta final del procés de selecció”.
Anunciant: Consorci Besòs Tordera
Data publicació: 2020-10-26
“Anunci de la relació d’APTES de la FASE OPOSICIÓ i convocatòria per les entrevistes”.
Anunciant: Consorci Besòs Tordera
Data publicació: 2020-10-07
“Anunci del llistat definitiu d’admesos i calendari d’exàmens”.
Anunciant: Consorci Besòs Tordera
Data publicació: 2020-09-02

2019

2018

“Projecte de sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny”.
Anunciant: Consorci Besòs Tordera
Data publicació: 2018-12-20
“Estatuts de la Fundació Rivus”.
Anunciant: Consorci Besòs Tordera
Data publicació: 2018-08-06

2017

“Subministrament, muntatge i instal·lació d’un grup electrogen a l’EDAR Sant Celoni”.
Anunciant: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Data publicació: 2017-07-10
“Millora del bombament de fang deshidratat a les sitges de fang a l’EDAR La Llagosta”.
Anunciant: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Data publicació: 2017-07-10
“Millora del bombament de fang deshidratat a la sitja de fang a l’EDAR Granollers”.
Anunciant: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Data publicació: 2017-07-10
Composició de la Mesa de Contractació.
Anunciant: Consorci Besòs Tordera
Data publicació: 2017-03-01

2016

2016-12-02
Anunciant: Consorci Besòs Tordera
Data publicació: 2016-12-02
Convocatòria de la Mesa de Contractació.
Anunciant: Consorci Besòs Tordera
Data publicació: 2016-11-08
Composició de la Mesa de Contractació.
Anunciant: Consorci Besòs Tordera
Data publicació: 2016-09-28

2015

Composició de la Mesa de Contractació.
Anunciant: Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs
Data publicació: 2015-07-31
Prescripcions tècniques per a xarxes de sanejament
Anunciant: Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs
Data publicació: 2013-12-11
Ordenances Fiscals per a l’any 2015.
Anunciant: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Data publicació: 2015-02-18
Pressupost General per a l’any 2015
Anunciant: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Data publicació: 2015-01-29

2014

Graduació de l’import de les sancions del “Reglament regulador d’abocaments”
Anunciant: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Data publicació: 2014-07-07
Programa d’educació ambiental a la Conca del riu Besòs curs 2014/2015.
Anunciant: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Data publicació: 2014-03-05