Investigació i Desenvolupament en Sanejament

Innovació

El Consorci, a través del departament d’R+D+I, té com a objectiu la recerca i aplicació de les millors tecnologies disponibles, així com de les més noves i incipients per a la millora contínua dels tractaments de depuració i dels sistemes de sanejament en general. L’objectiu final és afrontar de la millor manera els requeriments del servei i la qualitat de les aigües actuals i futures.

Les línies de recerca i desenvolupament són realitzades, en molts casos, conjuntament amb altres administracions responsables de sanejament, empreses especialitzades del sector, centres de recerca i universitats, mitjançant convenis, col·laboracions en projectes de recerca, realització de treballs finals de màsters, etc.

Les principals línies de recerca del Consorci:

 • Aplicació de noves tecnologies per a l’optimització dels sistemes de sanejament d’aigua residual.
 • Aplicació de nou instrumental i equips per al control i optimització dels sistemes de sanejament d’aigua residual.
 • Aplicació de nous sistemes de mesura i control en temps real.
 • Desenvolupament de sistemes d’ajuda a la decisió i gestió de la informació.
 • Modelització de sistemes de sanejament.
 • Valorització de recursos en xarxes de sanejament.
 • Reutilització planificada d’aigües residuals depurades en l’àmbit del Consorci.

Consulta diferents projectes que s’estan duent a terme:

 • DIGEST-ON

  Digest-On és una planta pilot portàtil d'escala semiindustrial de digestió anaeròbia que permet ... +info

 • URBAN RIVER LAB

  L’Urban River Lab és un laboratori experimental a l’aire lliure dedicat a l’estudi de rius a... +info

 • PROMISCES

  El projecte PROMISCES (finançat per la Unió Europea a través del programa de recerca i innovació... +info

 • MC_AI: Monitorització i Control d’Abocaments Industrials

  Es pretén conèixer en temps real la qualitat de l'aigua que arriba a les EDAR monitoritzant abocam... +info

 • NATUREU

  Natu-REU pretén validar les solucions basades en la natura (NBS) com a tecnologies de regeneració ... +info

 • URL ALTERNANTHERA PHILOXEROIDES

  Projecte incorporat dins de l'URL. Les espècies invasores són aquelles espècies exòtiques, pr... +info

 • QWATER

  Implementar una eina intel·ligent de control i suport a la decisió pels diferents processos d’un... +info

 • HORIZON KNOWING

  El projecte Knowing «Framework for defining climate mitigation pathways based on understanding and ... +info

 • WATER MINING

  Es un projecte H2020 finançat per la Comissió Europea que té com a objectiu la implementació al ... +info

 • PROGRAMOX

  El projecte parteix dels resultats previs de la planta pilot de Montornés i Garriga (HRAS operant e... +info