Vilalba Saserra

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament, està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic de fangs activats de mitja càrrega, amb eliminació de nutrients, nitrogen i fòsfor. Una xarxa de col·lectors que recull les aigües residuals dels municipis de Vilalba Sasserra, dos nuclis urbans de Vallgorguina i dos nuclis urbans de Santa Maria de Palautordera i les porta fins a l'EDAR a través de tres branques principals. No té estacions de bombament (EB). La EDAR disposa d'instal·lacions de generació d'energia fotovoltaica (55,3kWp) que s'utilitzen per l'autoconsum en els processos de depuració de l'aigua residual.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
3820
Municipis assisitits
VILALBA SASSERRA, VALLGORGUINA (La Baronia del Montseny, Canadà Parc), SANTA MARIA DE PALAUTORDERA (Can Bosc, Can Pagà)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen, Plaques FV
Punt d'abocament
Riera Trentapasses
Any d'entrada en servei
2009
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor
Habitants equivalents
4040
Cabal de disseny (m³/dia)
970
Cabal punta (m³/hora)
101.05
Cabal mig (m³/hora)
40.42
MeS (mg/l)
200
DQO (mg/l)
560
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
250
N (mg/l)
62
P (mg/l)
12
Instal·lacions associades
Km col·lectors
4.6
Plaques FV
Nre. de plaques
140
Potència instal·lada (kW)
55.3
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació