Santa Maria de Palautordera

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de baixa càrrega amb eliminació de nutrients, nitrogen i fòsfor, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels municipis de Santa Maria de Palauordera i de Sant Esteve de Palautordera i les porta fins a l'EDAR . Aquesta xarxa es complementa amb l'existència de 3 estacions de bombament (EB). La EDAR disposa d'instal·lacions de generació d'energia fotovoltaica (62,70kWp) que s'utilitzen per l'autoconsum en els processos de depuració de l'aigua residual.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
11281
Municipis assisitits
Sant Esteve de Palautordera (Sant Esteve de Palautordera; Santa Margarida) , Santa Maria de Palautordera (Pla del remei; Els bruguers; Santa Maria de Palautordera)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen, Plaques FV
Punt d'abocament
La Tordera
Any d'entrada en servei
1999
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor
Habitants equivalents
17903
Cabal de disseny (m³/dia)
3255
Cabal punta (m³/hora)
406.9
Cabal mig (m³/hora)
135.63
MeS (mg/l)
300
DQO (mg/l)
---
NH₄ (mg/l)
40
DBO₅ (mg/l)
330
N (mg/l)
50
P (mg/l)
7
Instal·lacions associades
Km col·lectors
7
Plaques FV
Nre. de plaques
110
Potència instal·lada (kW)
62.7
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació
FES UNA VISITA 3D PER L’EDAR Santa Maria de Palautordera