Sant Quirze Safaja

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de baixa càrrega amb eliminació de nitrogen, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels municipis de Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze de Safaja i les porta fins a l'EDAR. Aquesta xarxa es complementa amb l'existència de 4 estacions de bombament (EB). La EDAR disposa d'instal·lacions de generació d'energia fotovoltaica (37 kWp) que s'utilitza per l'autoconsum en els processos de depuració de l'aigua residual.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
3451
Municipis assisitits
Castellcir, Castellterçol, Sant Quirze Safaja
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen, Plaques FV
Punt d'abocament
Riu Tenes
Any d'entrada en servei
1997
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic amb eliminació de Nitrogen
Habitants equivalents
19500
Cabal de disseny (m³/dia)
2600
Cabal punta (m³/hora)
260
Cabal mig (m³/hora)
108.33
MeS (mg/l)
300
DQO (mg/l)
---
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
315
N (mg/l)
35
P (mg/l)
8.27
Instal·lacions associades
Km col·lectors
15.73
Plaques FV
Nre. de plaques
96
Potència instal·lada (kW)
37.92
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació