Sant Celoni

Sistemes de sanejament

Aquesta EDAR, situada al terme municipal de Sant Celoni, tracta les aigües residuals procedents dels municipis de Sant Celoni i part de Santa Maria de Palautordera. Les aigües residuals són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors en alta d'aproximadament 3,5 km de longitud fins a l'emplaçament de l'EDAR. L'any 1991 es va construir l'EDAR amb una capacitat de tractament primari físic-químic per a 3.600 m3/dia. L'any 2001, es va ampliar dotant-la d'un procés biològic per a 6.000 m3/dia incorporant la reducció de nitrogen i de fòsfor. L'esquema de funcionament és el següent: Línia d'aigua: cargols d'elevació d'aigua / tamisat de fins / dessorrador-desgreixador / decantació primària (opcional) / reactor biològic / decantació secundària (clarificadors) / tractament aigua serveis. Línia de fangs: espessidors (gravetat) de fangs secundaris / deshidratació dels fangs mitjançant centrífugues. La EDAR disposa d'instal·lacions de generació d'energia fotovoltaica (45,10kWp) que s'utilitzen per l'autoconsum en els processos de depuració de l'aigua residual.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
16327
Municipis assisitits
SANT CELONI(Sant Celoni, Pertegàs);SANTA MARIA DE PALAUTORDERA(Pla del Temple)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen, Plaques FV
Punt d'abocament
Riu La Tordera
Any d'entrada en servei
1991
Any ampliació
2001
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor
Habitants equivalents
13800
Cabal de disseny (m³/dia)
6000
Cabal punta (m³/hora)
675
Cabal mig (m³/hora)
250
MeS (mg/l)
305
DQO (mg/l)
---
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
380
N (mg/l)
55
P (mg/l)
15
Instal·lacions associades
Km col·lectors
4.01
Plaques FV
Nre. de plaques
82
Potència instal·lada (kW)
45.1
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació