Sant Antoni de Vilamajor

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de baixa càrrega amb eliminació de nutrients, nitrogen i fòsfor, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels municipis de Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor i les porta fins a l'EDAR. Aquesta xarxa es complementa amb l'existència d'una estació de bombament (EB).

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
8819
Municipis assisitits
SANT ANTONI DE VILAMAJOR, SANT PERE DE VILAMAJOR
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen
Punt d'abocament
riera de Vallserena
Any d'entrada en servei
2006
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor
Habitants equivalents
9200
Cabal de disseny (m³/dia)
3300
Cabal punta (m³/hora)
687.5
Cabal mig (m³/hora)
137.5
MeS (mg/l)
850
DQO (mg/l)
940
NH₄ (mg/l)
50
DBO₅ (mg/l)
335
N (mg/l)
95
P (mg/l)
11
Instal·lacions associades
Km col·lectors
7.4
Plaques FV
Nre. de plaques
---
Potència instal·lada (kW)
---
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació