Montseny

Sistemes de sanejament

L'EDAR Montseny, situada al terme municipal de Montseny, tracta les aigües residuals procedents del municipi de Montseny. Les aigües són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors en baixa fins a l'emplaçament de l'EDAR. Ha estat construïda l'any 2021 amb una capacitat de tractament biològic per a 75 m3/dia. L'esquema de funcionament és el següent: - Línia d'aigua: bombament d'elevació d'aigua bruta / pretractament compacte (desbast i dessorrador) i desgreixador / decantació primària / reactor anòxic / decantació intermitja / biodiscs RBC (2 línies) de tres etapes / decantadors lamel·lars (clarificadors) / filtre vertical d'afinament (3 cel·les) - Línia de fangs: dipòsit de fangs (espessiment i digestió dels fangs primaris i secundaris)

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
362
Municipis assisitits
MONTSENY
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen
Punt d'abocament
Riera de Sant Marçal
Any d'entrada en servei
2021
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic amb eliminació de Nitrogen
Habitants equivalents
675
Cabal de disseny (m³/dia)
75
Cabal punta (m³/hora)
5.63
Cabal mig (m³/hora)
3.13
MeS (mg/l)
420
DQO (mg/l)
871
NH₄ (mg/l)
36
DBO₅ (mg/l)
540
N (mg/l)
60
P (mg/l)
8
Instal·lacions associades
Km col·lectors
0
Plaques FV
Nre. de plaques
---
Potència instal·lada (kW)
---
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació
FES UNA VISITA 3D PER L’EDAR Montseny