Montornès del Vallès

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de baixa càrrega amb eliminació de nutrients, nitrogen i fòsfor, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels municipis Llicà d'Amunt, Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Vallromanes, Vilanova del Vallès, Granollers i Palau Solità de Plegamans i les porta fins a l'EDAR a través de les branques que discorren paral·lelament a les lleres dels rius Besòs, Congost, Mogent, Tenes, riera Seca i riera de Vallromanes. Aquesta xarxa es complementa amb l'existència de 4 estacions de bombament (EB). La EDAR disposa d'instal·lacions de generació d'energia en forma de biogàs (digestor anaerobi de 5.000m3) , energia elèctrica per cogeneració ( 2 motors de cogeneració de 250 kW x 2 ) i energia fotovoltaica (60,48kWp) que s'utilitzen per l'autoconsum en els processos de depuració de l'aigua residual.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
66220
Municipis assisitits
Lliçà d'amunt, Lliçà de vall, Mollet del Vallès (polígon Can Magre i Can Magarola), Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Vallromanes, Vilanova del Vallès, Granollers (polígon Coll de la Manya i Font del Radium), Palau Solità de Plegamans (urbanització de can falguera)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen, Plaques FV, Biogàs
Punt d'abocament
Riu Besòs
Any d'entrada en servei
1994
Any ampliació
1999, 2005
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic
Habitants equivalents
206000
Cabal de disseny (m³/dia)
40000
Cabal punta (m³/hora)
2666
Cabal mig (m³/hora)
1666
MeS (mg/l)
313
DQO (mg/l)
947
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
310
N (mg/l)
62
P (mg/l)
7.5
Instal·lacions associades
Km col·lectors
63.44
Plaques FV
Nre. de plaques
266
Potència instal·lada (kW)
166.7
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació