la Roca del Vallès

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de baixa càrrega tipus SBR (sequential batch reactor) de mescla completa, per cicles amb eliminació de nutrients, nitrogen i fòsfor, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels municipis de Cardedeu, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor i una part de la Roca del Vallès i les porta fins a l'EDAR. Aquesta xarxa es complementa amb l'existència de 6 estacions de bombament (EB). La EDAR disposa d'instal·lacions de generació d'energia en forma de biogàs (digestor anaerobi de 3.480 m3) i energia fotovoltaica (32,94 kWp) que s'utilitzen per l'autoconsum en els processos de depuració de l'aigua residual.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
24356
Municipis assisitits
Cardedeu, Llinars del Vallès, La roca del Vallès (parcial), Sant Antoni de Vilamajor (Sant Julià del Fou, Les Pungoles, Can Miret)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Plaques FV, Biogàs
Punt d'abocament
Riu Mogent
Any d'entrada en servei
2007
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
BIOLÒGIC (SBR)
Habitants equivalents
48000
Cabal de disseny (m³/dia)
12000
Cabal punta (m³/hora)
1250
Cabal mig (m³/hora)
500
MeS (mg/l)
327
DQO (mg/l)
735
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
320
N (mg/l)
77
P (mg/l)
11.8
Instal·lacions associades
Km col·lectors
16.23
Plaques FV
Nre. de plaques
61
Potència instal·lada (kW)
33
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació