la Llagosta

Sistemes de sanejament

L'any 1994 es va executar la primera fase, que consistia en un pretractament i un tractament primari físic-químic. L'any 1998 es va ampliar l'EDAR dotant-la d'un procés biològic amb la digestió anaeròbia dels fangs produïts. Els fangs digerits son deshidratats amb centrifugues i posteriorment transportats per agricultura o compostatge. L'any 2021 s'ha ampliat l'EDAR dotant-la d'un tercer decantador secundari i un nou reactor biològic, amb el que s'aconsegueix addicionalment de l'eliminació de matèria carbonosa, l'eliminació de matèria nitrogenada, amb un nitrogen total de sortida inferior a 10 ppm. Disposa de una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels municipis la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Perpètua de la Mogoda, Sentmenat i Santa Maria de Martorelles i les porta fins a l'EDAR. Aquesta xarxa es complementa amb l'existència d'una estació de bombament (EB Santiga). La EDAR disposa d'instal·lacions de generació d'energia en forma de biogàs (2 digestors anaerobis de 5.000m3 c.u) , energia elèctrica per cogeneració (1 motor de cogeneració de 350 kW i 4 microturbines de 65 kW c.u) i energia fotovoltaica (125,12 kWp) que s'utilitzen per l'autoconsum en els processos de depuració de l'aigua residual.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
138714
Municipis assisitits
La Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Perpètua de la Mogoda, Sentmenat i Santa Maria de Martorelles
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen, Plaques FV, Biogàs
Punt d'abocament
Riu Besòs
Any d'entrada en servei
1994
Any ampliació
1998, 2021
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
BIOLÒGIC
Habitants equivalents
264615
Cabal de disseny (m³/dia)
43000
Cabal punta (m³/hora)
7000
Cabal mig (m³/hora)
1791.67
MeS (mg/l)
277
DQO (mg/l)
640.8
NH₄ (mg/l)
50.92
DBO₅ (mg/l)
340
N (mg/l)
71.66
P (mg/l)
8.5
Instal·lacions associades
Km col·lectors
60
Plaques FV
Nre. de plaques
272
Potència instal·lada (kW)
123.28
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació
FES UNA VISITA 3D PER L’EDAR la Llagosta