Granollers

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de mitja càrrega amb eliminació de nutrients, nitrogen i fòsfor, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels municipis de Canovelles, part de les Franqueses del Vallès i Granollers i les porta fins a l'EDAR a través d'una única branca principal i les seves ramificacions. No té estacions de bombament (EB). L'EDAR té un sistema integrat de producció d'energia a partir de fonts renovables. Aprofitant els residus orgànics dels fangs, l'EDAR té dos digestors anaerobis de 5000 m3 cadascun que transformen la matèria orgànica en biogàs. Aquest biogàs s'utilitza per alimentar un motor de cogeneració de 500 kW que produeix energia elèctrica i calor. El biogàs sobrant (excedent) es purifica mitjançant una planta d'Upgrading i s'injecta a la xarxa de gas natural. A més, l'EDAR està dotada d'una instal·lació fotovoltaica de 116,94 KWp que aporta energia elèctrica per autoconsum a planta.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
92576
Municipis assisitits
Canovelles, Les franqueses (Bellavista, Corró d'avall, Llerona i Marata) i Granollers
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen, Plaques FV, Biogàs
Punt d'abocament
El Congost
Any d'entrada en servei
1992
Any ampliació
2008, 1998
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
BIOLÒGIC
Habitants equivalents
200000
Cabal de disseny (m³/dia)
30000
Cabal punta (m³/hora)
2000
Cabal mig (m³/hora)
1250
MeS (mg/l)
315
DQO (mg/l)
470
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
243
N (mg/l)
63
P (mg/l)
10.7
Instal·lacions associades
Km col·lectors
22.02
Plaques FV
Nre. de plaques
256
Potència instal·lada (kW)
100
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació