Can Ram

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament, està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic de fangs activats de baixa càrrega, amb eliminació de nitrogen. Una xarxa de col·lectors que recull les aigües residuals de la urbanització de Can Ram del TM de Sant Pere de Vilamajor i les porta fins a l'EDAR a través d'una branca en gravetat.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
403
Municipis assisitits
SANT PERE DE VILAMAJOR (Can Ram)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen
Punt d'abocament
Torrent de Can Lari
Any d'entrada en servei
2013
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic
Habitants equivalents
1343
Cabal de disseny (m³/dia)
269
Cabal punta (m³/hora)
33.58
Cabal mig (m³/hora)
11.19
MeS (mg/l)
450
DQO (mg/l)
---
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
400
N (mg/l)
60
P (mg/l)
---
Instal·lacions associades
Km col·lectors
1.78
Plaques FV
Nre. de plaques
---
Potència instal·lada (kW)
---
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació