Caldes de Montbui

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de mitja càrrega amb eliminació de nitrogen i fòsfor, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals del municipi de Caldes de Montbui i urbanitzacions de l'entorn i les porta fins a l'EDAR a través d'una única branca principal i les seves ramificacions. Aquesta xarxa es complementa amb l'existència de 6 estacions de bombament (EB). La EDAR disposa d'instal·lacions de generació d'energia fotovoltaica (45,2 kWp) que s'utilitza per l'autoconsum en els processos de depuració de l'aigua residual.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
16518
Municipis assisitits
CALDES DE MONTBUI (Caldes de Montbui, Urbanització els Saulons, Urbanitzacions Can Valls i Torre del Negrell)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen, Plaques FV
Punt d'abocament
Riera de Caldes
Any d'entrada en servei
1994
Any ampliació
1998, 2008
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor
Habitants equivalents
24000
Cabal de disseny (m³/dia)
6000
Cabal punta (m³/hora)
500
Cabal mig (m³/hora)
250
MeS (mg/l)
745
DQO (mg/l)
533
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
313
N (mg/l)
55.4
P (mg/l)
---
Instal·lacions associades
Km col·lectors
12.26
Plaques FV
Nre. de plaques
113
Potència instal·lada (kW)
45.2
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació
FES UNA VISITA 3D PER L’EDAR Caldes de Montbui