Enginyeria

La funció principal del servei d’Enginyeria és donar suport tècnic per a les millores i realitzacions d’obra nova a les infraestructures de sanejament en alta gestionades pel Consorci.

Com a part d’aquest suport, Enginyeria realitza:

  • Plecs de bases per a la contractació de projectes i obres.
  • Revisió dels projectes d’obra elaborats per les empreses o entitats contractades.
  • Realització d’informes tècnics sobre les pliques presentades per a la realització de les obres.
  • Realització de visites periòdiques d’inspecció a les obres contractades per verificar que es compleixen les condicions establertes en la documentació contractual de dites obres.
  • Revisió dels informes de desenvolupament de l’obra elaborades per les direccions d’obra contractades a l’efecte.
  • Realització d’acords amb els responsables de Sistemes de Sanejament, tant pel que fa a les relacions valorades com a les obres de millora necessàries a les diverses depuradores o sistemes.
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina