Què fem

Activitats del Consorci

El Sanejament en Alta (col·lectors, bombaments i EDAR’s)

 • Control d’abocaments industrials, amb 5.834 establiments potencialment contaminadors.
 • Gestió d’infraestructures de sanejament (300 km de col·lectors, 52 estacions de bombament i 24 estacions depuradores) que donen servei a aproximadament 450.000 habitants de 38 municipis i depuren més de 750.000 habs. equ.

El Sanejament en baixa o municipal (claveguerams)

 • Serveis de conservació i manteniment de clavegueram (22 municipis amb 300.000 habs.).
 • Gestió avançada del clavegueram, inspecció amb CTTV.
 • Programa suport als Plans Directors de clavegueram municipal. Redacció de projectes i execució d’obres.

Aquests serveis es presten mitjançant la societat mercantil d’economia mixta “Drenatges Urbans del Besòs, SL”.

Riu Congost (La Garriga)

Riu Congost
(La Garriga)

La millora de l’espai fluvial

 • Redacció de Plans i Projectes.
 • Participació en obres de recuperació.
 • Pla de Custòdia d’Espais fluvials.

L’educació i promoció ambiental

 • Programes Escolars.
 • Programes a Ciutadans.
 • Publicacions.
 • Celebració de Jornades Tècniques.
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina