Política de privacitat

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades introduïdes per l’usuari de forma voluntària en el present formulari, s’enviaran per correu electrònic al Consorci Besòs Tordera. L’usuari haurà de completar tots els camps del formulari adjunt amb informació veraç, completa i actualitzada, llevat d’aquelles dades que s’indiquin de compliment opcional. En cas contrari El Consorci Besòs Tordera no podrà atendre la sol·licitud. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries perquè El Consorci Besòs Tordera pugui atendre la sol·licitud del usuari, així com per poder remetre-li les comunicacions necessàries per al desenvolupament de la relació entre El Consorci Besòs Tordera i l’usuari.

Mitjançant l’enviament d’aquest formulari, el remitent dóna el seu consentiment exprés al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix.

El Consorci Besòs Tordera assegura la confidencialitat de les dades aportades a aquest lloc web i garanteix que en cap cas s’efectuarà comunicacions o cessions a tercers, excepte autorització expressa de l’usuari.

La finalitat del tractament i ús previst serà la de gestionar les sol·licituds de l’usuari.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al Consorci Besòs Tordera són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació dels mateixos.

Així mateix, s’informa a l’usuari que les seves dades personals seran emmagatzemades en un servidor ubicat a Espanya.

L’usuari podrà fer valer en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dels que sigui titular, mitjançant notificació pel formulari web https://besos-tordera.cat/contacte/, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El Consorci Besòs Tordera, d’acord amb els requeriments legalment exigits, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal i ha instal·lat tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per intentar evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juliol.

Aquest formulari no utilitza cookies.

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina