Notícies

El projecte BioVO guanya el Premi a la Innovació de la Nit de la Bioenergia 2024

Dimarts, 14 maig 2024

La planta d’enriquiment del biogàs, impulsada conjuntament pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Consorci Besòs Tordera, contribueix al desenvolupament del biometà a Catalunya.

 

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Consorci Besòs Tordera han estat guardonats amb el Premi Innovació Bioenergia atorgat pel Clúster Bioenergia Catalunya en el marc de la celebració de la II Nit de la Bioenergia: l’energia més circular i social, que va tenir lloc el passat dijous, 9 de maig, a l’Auditori de l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) de Barcelona. El premi reconeix el paper del projecte BioVO en l’impuls i l’ús de la bioenergia a Catalunya mitjançant la generació de biometà a través de l’aprofitament de part del biogàs que es genera en els processos de tractament a la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge del Consorci per a la Gestió dels  Residus del Vallès Oriental i de depuració d’aigües residuals i digestió anaeròbia dels llots de depuració a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Granollers del Consorci Besòs Tordera, contribuint així a la descarbonització en matèria d’energia.

En el moment del lliurament, Òscar Sierra, president del Consorci Besòs Tordera, ha agraït el premi als organitzadors i al jurat, i l’ha dedicat al “gran equip de professionals i tècnics dels dos Consorcis que han fet possible que avui el BioVO sigui una realitat”. “Continuarem treballant per contribuir a la descarbonització en matèria energètica i per fer de les nostres instal·lacions equipaments sostenibles i generadors de recursos”, ha conclòs.

Pere Rodríguez, president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, ha afirmat que “aquest premi és un reconeixement a l’aposta conjunta del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Consorci Besòs Tordera pel foment de la bioenergia a la comarca mitjançant la generació de biometà amb l’objectiu de contribuir a la descarbonització de l’economia gràcies a la producció d’aquest gas renovable”.

Jordi Serra, president del Clúster Bioenergia Catalunya, ha destacat la importància temàtica d’aquest any: “’La bioenergia no és només una font d’energia sostenible clau, sinó que també és un motor per a la creació d’ocupació i per al desenvolupament econòmic al nostre país. Des de la generació de llocs de treball en àrees rurals, promovent l’arrelament al territori, fins a la creació de noves ocupacions en els processos de valorització dels recursos i la seva transformació en energia i productes innovadors. La bioenergia impulsa un creixement bioeconòmic i diversificat que enforteix la nostra societat i protegeix el nostre entorn. La II Nit de la Bioenergia serà una oportunitat per explorar aquests aspectes i promoure la col·laboració en el desenvolupament d’un futur més sostenible per a Catalunya”.

 

Projecte pioner

Des de la seva entrada en funcionament i fins a data 10 de maig, BioVO ha produït uns 622.000 Nm3 de biometà, l’equivalent a la producció d’energia per escalfar prop de 900 llars. Si tenim en compte que una llar tipus consumeix una mitjana anual de 7.000 kWh (és a dir, 700 Nm3/any) en calefacció de gas, podem afirmar que amb només dues hores de funcionament de BioVO es genera el gas necessari per escalfar aquesta llar durant tot un any, i en un any de funcionament subministrarà gas renovable per a 4.000 llars.

La instal·lació de la planta d’upgrading permet introduir a la xarxa de gas natural un mínim de 5,2 GWh/any, i reduir l’empremta de carboni d’ambdues instal·lacions en 1.161,3 tones l’any, l’equivalent a l’efecte beneficiós de plantar 2.322 arbres autòctons mediterranis.

El projecte, amb un cost de 2.775.000 euros, ha rebut una subvenció d’1.012.945 euros per part de l’Institut para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER) en tractar-se d’una iniciativa que afavoreix l’economia baixa en carboni i, per tant, un creixement sostenible.

El projecte BioVO és un exemple de col·laboració entre administracions i público-privada per donar impuls a l’estratègia europea de descarbonització per asolir una Europa neutre en carboni l’any 2050 tal i com van acordar els països de la Unió Europea en el Pacte Verd Europeu, a la vegada que enforteix la seva independència energètica d’acord al Pla RePowerEU.

Vegeu aquí vídeo de la construcció i posta en marxa de la planta.

 

Premis de la Bioenergia

Els Premis de la Bioenergia 2024 reconeixen el paper d’empreses, entitats públiques i privades, que han dut a terme projectes destacables en l’ús i el foment de la Bioenergia a Catalunya, i es convoquen en les modalitats següents:

Premi Actuació Biomassa: Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin dut a terme un projecte de biomassa.

Premi Actuació Biogàs: Adreçat a empreses, entitats -públiques i privades- i ens locals que hagin dut a terme un projecte de biogàs.

Premi Innovació Bioenergia: Empreses, entitats -públiques i privades- i ens locals que hagin dut a terme alguna actuació o projecte empresarial innovador en l’àmbit de l’ús de la bioenergia.

Premi Trajectòria: Persones que s’hagin distingit per ser un referent en l’àmbit de la bioenergia.

 

El jurat està format per Jordi Serra, president del Clúster Bioenergia Catalunya; Raimon Mariné, coordinador de la Comissió de Biomassa del Clúster Bioenergia de Catalunya; Màrius Aguirre, coordinador de la Comissió de Biogàs del Clúster Bioenergia de Catalunya;  Mercè Rius, ex directora de l’ICAEN i experta en sostenibilitat; Mònica Usart, física i meteoròloga a RAC1 i RAC105; Marta Morera, directora de l’Institut Català de l’Energia; Xavier Flotats, Professor Emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya; Lluís Pinós, president de la Comissió d’Energia del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; i Esther Galdámez, responsable de Comunicació del Clúster Bioenergia de Catalunya, que actua com a secretària.

 

Comparteix: