Vilanova del Vallès

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de baixa càrrega amb eliminació de nitrogen i fòsfor, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels municipis, La Roca del Vallès i part de les Franqueses i Granollers i les porta fins a l'EDAR a través de dues branques principals. No té estacions de bombament (EB).

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
10032
Municipis assisitits
LES FRANQUESES(Pol. Ind. Ramasa), LA ROCA DEL VALLÈS, GRANOLLERS(Pol. Ind. del Ramassà)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen
Punt d'abocament
El Mogent
Any d'entrada en servei
1996
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic
Habitants equivalents
25000
Cabal de disseny (m³/dia)
5000
Cabal punta (m³/hora)
---
Cabal mig (m³/hora)
208
MeS (mg/l)
250
DQO (mg/l)
---
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
300
N (mg/l)
60
P (mg/l)
12
Instal·lacions associades
Km col·lectors
13.11
Plaques FV
Nre. de plaques
---
Potència instal·lada (kW)
---
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació