Santa Eulàlia de Ronçana

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament gestionat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de baixa càrrega amb eliminació de nitrogen i fósfor, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels municipis d'Ametlla del Vallès (50%), Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt, Bigues i Riells, Caldes de Montbui i les porta fins a l'EDAR. Aquesta xarxa es complementa amb l'existència de 8 estacions de bombament (EB).

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
16545
Municipis assisitits
AMETLLA DEL VALLÈS(50%), SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, LLIÇÀ D'AMUNT(Barris de Oinedes, Feu i El Pla), BIGUES I RIELLS(Can Barri, Font del Bou i Can Regassol), CALDES DE MONTBUI(Barri de Els Lladoners i Can Maspon)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen
Punt d'abocament
Riu Tenes
Any d'entrada en servei
1996
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor
Habitants equivalents
25250
Cabal de disseny (m³/dia)
5050
Cabal punta (m³/hora)
420.84
Cabal mig (m³/hora)
210.42
MeS (mg/l)
320
DQO (mg/l)
---
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
300
N (mg/l)
50
P (mg/l)
---
Instal·lacions associades
Km col·lectors
34.68
Plaques FV
Nre. de plaques
---
Potència instal·lada (kW)
---
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació