Partegàs

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament,està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic de fangs activats de baixa càrrega, amb eliminació de nitrogen. Aquest sistema no disposa de xarxa de col·lectors en alta. L'aigua que recull és del nucli de Pertegàs del TM de Fogars de Montclús.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
362
Municipis assisitits
FOGARS DE MONTCLÚS (Pertegàs)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen
Punt d'abocament
Riera de Pertegàs
Any d'entrada en servei
2013
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic
Habitants equivalents
348
Cabal de disseny (m³/dia)
70
Cabal punta (m³/hora)
8.75
Cabal mig (m³/hora)
2.92
MeS (mg/l)
450
DQO (mg/l)
---
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
400
N (mg/l)
60
P (mg/l)
---
Instal·lacions associades
Km col·lectors
0
Plaques FV
Nre. de plaques
---
Potència instal·lada (kW)
---
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació