la Garriga

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de mitja càrrega amb eliminació de nitrogen i fòsfor, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels municipis de la Garriga i una part de l'ametlla del Vallès i les porta fins a l'EDAR a través d'una única branca principal i les seves ramificacions. No té estacions de bombament (EB). L'EDAR disposa d'instal·lacions de generació d'energia fotovoltaica (27,3 kWp) que s'utilitza per l'autoconsum en els processos de depuració de l'aigua residual.

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
16632
Municipis assisitits
LA GARRIGA, L'AMETLLA DEL VALLÈS (50%)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen, Plaques FV
Punt d'abocament
Riu Congost
Any d'entrada en servei
1992
Any ampliació
2000
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor
Habitants equivalents
29000
Cabal de disseny (m³/dia)
7000
Cabal punta (m³/hora)
583
Cabal mig (m³/hora)
291.67
MeS (mg/l)
200
DQO (mg/l)
600
NH₄ (mg/l)
40
DBO₅ (mg/l)
250
N (mg/l)
55
P (mg/l)
8
Instal·lacions associades
Km col·lectors
7.38
Plaques FV
Nre. de plaques
60
Potència instal·lada (kW)
27.3
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació