Corró d’Amunt

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament gestionat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic de biomassa amb suport fix (biodiscs), No té xarxa de col.lectors pròpia ni estacions de bombament (EB).

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
372
Municipis assisitits
LES FRANQUESES(Corró d'Amunt)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica
Punt d'abocament
---
Any d'entrada en servei
2001
Any ampliació
2006
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic
Habitants equivalents
300
Cabal de disseny (m³/dia)
50
Cabal punta (m³/hora)
11.25
Cabal mig (m³/hora)
4.17
MeS (mg/l)
---
DQO (mg/l)
---
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
360
N (mg/l)
---
P (mg/l)
---
Instal·lacions associades
Km col·lectors
0
Plaques FV
Nre. de plaques
---
Potència instal·lada (kW)
---
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació