Castellar del Vallès

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb fangs activats de mitja càrrega amb eliminació de nitrogen, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals del municipi de Castellar del Vallès i les porta fins a l'EDAR . Aquesta xarxa es complementa amb l'existència de 3 estacions de bombament (EB).

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
22626
Municipis assisitits
CASTELLAR DEL VALLÈS (Castellar del Vallès, Can Carner, el Pla de de la Bruguera, Airesol, El Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Can Font i Ca n'Avellaneda, els Fruiters i la Virreina)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen
Punt d'abocament
Riu Ripoll
Any d'entrada en servei
1995
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor
Habitants equivalents
76667
Cabal de disseny (m³/dia)
8000
Cabal punta (m³/hora)
600
Cabal mig (m³/hora)
333.33
MeS (mg/l)
690
DQO (mg/l)
958
NH₄ (mg/l)
30
DBO₅ (mg/l)
575
N (mg/l)
50
P (mg/l)
10
Instal·lacions associades
Km col·lectors
10.36
Plaques FV
Nre. de plaques
---
Potència instal·lada (kW)
---
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació