Bigues i Riells

Sistemes de sanejament

El sistema de sanejament , està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que disposa d'un tractament biològic amb dues basses de llacunatge amb aeració forçada, una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels municipis de Bigues i Riells i les urbanitzacions de l'entorn i les porta fins a l'EDAR . No té estacions de bombament (EB).

DADES SISTEMA

Dades generals
Població servida
7807
Municipis assisitits
BIGUES I RIELLS (Riells del Fai; Can Carreres; Can Traver; Castell de Montbui, el; Font Granada, la; Manantials, els ; Pineda, la; Racó del Bosc, el; Riells del Fai; Rieral de Bigues, el;Saulons d'en Déu, els;Turó, el; Vallroja i el Pla)
Subministrament energia planta
Escomesa elèctrica, Grup electrogen
Punt d'abocament
Riu Tenes
Any d'entrada en servei
1987
Any ampliació
---
Rendiment del Sistema
25%
Galeria d'imatges
Dades de disseny
Tipus de tractament
Llacunatge
Habitants equivalents
4600
Cabal de disseny (m³/dia)
920
Cabal punta (m³/hora)
92
Cabal mig (m³/hora)
38.33
MeS (mg/l)
450
DQO (mg/l)
372
NH₄ (mg/l)
---
DBO₅ (mg/l)
300
N (mg/l)
52.7
P (mg/l)
6.89
Instal·lacions associades
Km col·lectors
14.28
Plaques FV
Nre. de plaques
---
Potència instal·lada (kW)
---
Consulta les memòries
Anys

Mapa situació