Notícies

L’ENAC acredita la tasca del Servei de Control d’Abocaments del Consorci

Dimarts, 27 febrer 2018

El Consorci es converteix així en la primera administració de tot l’Estat en obtenir aquest certificat

El Servei d’Inspecció i Control d’Abocaments del Consorci Besòs Tordera ha estat acreditat per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) d’acord a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 per a la inspecció mediambiental, incloent-hi la presa de mostres en aigües residuals.

Amb l’obtenció d’aquesta acreditació el Consorci esdevé pioner en acreditar sota aquesta norma la seva competència tècnica en inspecció ambiental dins el conjunt de les administracions de l’aigua en l’àmbit estatal.

L’obtenció d’aquesta acreditació addicionalment permetrà al Consorci col·laborar activament amb l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores (OAEC) en la tasca d’estandardització i normalització dels procediments d’inspecció ambiental d’aigües, que es duen a terme des de les administracions i entitats de controls en l’àmbit de Catalunya.

Sergi Mingote, president del Consorci, ha manifestat la satisfacció “davant la feina ben feta”. “ENAC ha acreditat darrerament dues de les nostres àrees principals d’activitat. Primer, el laboratori, i ara, el nostre control d’abocaments, això vol dir que estem treballant en la línia adequada, apostant per la qualitat i el rigor”, ha matisat.

Actualment, aquest departament del Consorci compta amb un equip, format per set professionals, dedicat a la inspecció i el control dels abocaments de les aigües residuals d’origen industrial.

FOTO EQUIP CONTROL ABOCAMENTS br

Sergi Mingote, president, i Ivan López, responsable del departament de Control d’Abocaments, amb la resta de l’equip.

Els objectius d’aquestes actuacions són reduir la contaminació industrial amb l’objectiu final de protegir la salut de les persones i, especialment, la del personal que hi treballa en els sistemes públics de sanejament; protegir la llera receptora, eliminar-ne qualsevol efecte tòxic, crònic o agut -tant per a l’home com per als seus recursos naturals-; preservar la qualitat del medi receptor tenint en compte els tipus de depuració; preservar les instal·lacions de sanejament per garantir-ne un bon funcionament i la seva integritat i aconseguir una qualitat de l’aigua residual acceptable per a les EDAR per assegurar-ne una correcta operació.

El Consorci compta amb més de 4.000 establiments industrials contaminadors potencials implantats a la seva àrea d’actuació.

Comparteix: