Notícies

El projecte BioVO estrena pàgina web

Dijous, 7 març 2024

A biovo.cat hi ha disponible informació detallada del projecte i del funcionament de la
planta d’upgrading, així com un comptador on es pot veure en temps real la producció de
biometà

El projecte BioVO disposa des d’avui d’una pàgina web pròpia a l’adreça biovo.cat. En aquest espai
virtual, s’explica en què consisteix aquest projecte, quines són les principals parts d’aquesta planta
d’upgrading o d’enriquiment -encarregada de convertir el biogàs en biometà- i com és el seu
funcionament. Així mateix, disposa d’un comptador de biometà on es van actualitzant els metres cúbics
d’aquest gas renovable generats i injectats a la xarxa de distribució de gas natural de Nedgia. Des de
biovo.cat també es pot seguir tota l’actualitat relativa al projecte (notes de premsa, notícies, imatges i
vídeos), i accedir al seu canal de la xarxa social X (@BioVO_Biometa).

El BioVO és un projecte desenvolupat conjuntament entre el Consorci per a la Gestió dels Residus del
Vallès Oriental i el Consorci Besòs Tordera amb l’objectiu de generar biometà, un gas renovable, a través
de l’aprofitament de part del biogàs generat en els processos de tractament a la Planta de Digestió
Anaeròbica i de Compostatge del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i a l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Granollers del Consorci Besòs Tordera. Per aconseguir-ho, s’ha
construït una planta d’enriquiment, en uns terrenys entre ambdues instal·lacions, on es duu a terme la
purificació de biogàs, mitjançant la tecnologia de membranes. La instal·lació disposa també d’un
gasòmetre amb capacitat per a 1.000 m³ i un mòdul d’injecció de biometà a la xarxa de gas natural.

La proximitat entre ambdues instal·lacions i amb el punt d’injecció del biometà ha permès dur a terme
aquest projecte i aprofitar al màxim els recursos generats, disminuint alhora l’empremta a l’atmosfera de
carboni.

El projecte, amb un cost de 2.775.000 euros, ha rebut una subvenció d’1.012.944,76 euros per part de
l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a través dels Fons Europeus de
Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER) en tractar-se d’una iniciativa que afavoreix una
economia baixa en carboni i, per tant, un creixement sostenible. La resta ha anat a càrrec dels dos
consorcis.

 

Comparteix: