Notícies

El Consorci Besòs Tordera estrena nova web

Dijous, 29 febrer 2024

Aquest nou espai virtual es posa en marxa avui, tot just el dia en què l’entitat celebra el seu 36è aniversari

Avui, 29 de febrer, tot just el dia en què el Consorci Besòs Tordera celebra el seu 36è aniversari, ha entrat en funcionament la seva nova pàgina web. Aquest és un nou espai més modern, visual i atractiu, basat en criteris de fàcil navegació i totalment responsive, és a dir, optimitzada per a ser consultada des dels diferents dispositius (tauletes, mòbil, etc.).

Des d’aquí, es pot accedir d’una manera fàcil i intuïtiva a tota la informació necessària per conèixer què és, què fa i quin és el dia a dia de l’organisme. Així, s’han reagrupat continguts, reestructurat apartats i creat noves seccions. “Amb aquesta nova pàgina web fem un salt qualitatiu i quantitatiu en la informació que fem arribar des del Consorci tant a la ciutadania, com als nostres ajuntaments consorciats i a altres administracions, empreses i entitats”, ha explicat Oscar Sierra. “És important que el conjunt de la societat conegui què fem des del Consorci, què passa amb les aigües residuals que es generen i de quina manera treballem per millorar aquesta part del cicle de l’aigua”, ha recordat. Aquesta renovada pàgina web se suma als perfils de YouTubeInstagramX i Linkedin amb què compta l’entitat i des d’on es pot seguir la seva activitat diària. “La nova web neix amb la voluntat de ser un element viu, que s’anirà actualitzant constantment, tal com ho fa el Consorci, i que, juntament amb les xarxes socials, esdevindran els nostres principals canals comunicatius”, ha afegit.

Els 27 sistemes de sanejament que actualment gestiona el Consorci ocupen un lloc destacat en aquesta nova web. Cadascun d’ells disposa d’un espai propi, al qual es pot accedir des de la home principal, on es poden conèixer dades generals del sistema, consultar les seves memòries anuals i visualitzar en temps real el seu rendiment, entre altres. A més, s’incorporen plànols interactius amb informació detallada de la xarxa de col·lectors de cada sistema, i aquells sistemes que ja disposen de bessons digitals, també s’han incorporat visites virtuals en 3D.

Dins l’apartat Què fem? també s’ofereix informació actualitzada dels departaments de Control d’Abocaments, Enginyeria i Obres, Laboratori, Medi Fluvial i Innovació, on podeu consultar informació detallada de cada projecte de recerca. Dins l’apartat Àmbit Territorial s’inclou informació d’interès, fotografies i mapes de les conques del Besòs i de la Tordera. L’actualitat i la informació institucional són altres dels principals continguts del web.

La remodelació de besos-tordera.cat s’inclou dins el projecte de millora i unificació de la imatge corporativa i institucional que està duent a terme el Consorci, on també s’inclou la revisió, renovació i unificació de la senyalització interna de totes les seves instal·lacions. “Volem millorar la comunicació amb qualsevol persona, entitat o administració que ens visiti o vulgui saber de nosaltres, sigui de manera virtual o física, i estem convençuts que totes aquestes accions ens ajudaran assolir-ho”, ha conclòs el president de l’entitat.

 

Comparteix: