Sistema Sant CeloniDESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
Aquesta EDAR, situada al terme municipal de Sant Celoni, tracta les aigües residuals procedents dels municipis de Sant Celoni i part de Santa Maria de Palautordera. Les aigües residuals són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors en alta d’aproximadament 3,5 km de longitud fins a l’emplaçament de l’EDAR. L’any 1991 es va construir l’EDAR amb una capacitat de tractament primari físic-químic per a 3.600 m3/dia. L’any 2001, es va ampliar dotant-la d’un procés biològic per a 6.000 m3/dia incorporant la reducció de nitrogen i de fòsfor.

L’esquema de funcionament és el següent:

  • Línia d’aigua: cargols d’elevació d’aigua / tamisat de fins / dessorrador-desgreixador / decantació primària (opcional) / reactor biològic / decantació secundària (clarificadors).
  • Línia de fangs: espessidors (gravetat) de fangs secundaris / deshidratació dels fangs mitjançant centrífugues.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 6.000 m3/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 250 Kw
CABAL MIG DIARI 250 m3/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 9.800 m2
POBLACIÓ EQUIVALENT 2.000 hab/equi
DBO ENTRADA 380 mgO2/l DBO SORTIDA <25 mgO2/l
SS ENTRADA 305 mg/l SS SORTIDA <35 mg/l
N-Tot ENTRADA 55 mg/l N-Tot SORTIDA <15 mg/l
P-Tot ENTRADA 15 mg/l P-Tot SORTIDA <2 mg/l
ANY CONSTRUCCIÓ 1991 DEPURADORA 1.541.354€
ANY AMPLIACIÓ 2001 DEPURADORA 2.825.723€
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina