Sistema PertegàsDESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
Aquesta EDAR, situada dins el terme municipal de Pertegàs, tracta les aigües residuals procedents dels municipis de Fogars de Montclús. Les aigües residuals són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors en baixa fins a l’emplaçament de l’EDAR. L’any 2013 es va construir l’EDAR amb una capacitat de tractament biològic per a 70 m3/dia.

L’esquema de funcionament és el següent:

  • Línia d’aigua: bombament d’elevació d’aigua / tamisat de fins / reactor biològic / decantació secundària (clarificador).
  • Línia de fangs: espessidor (gravetat) de fangs secundaris.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 70 m3/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 21,62 Kw
CABAL MIG DIARI 2,92 m3/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 1.475 m2
POBLACIÓ EQUIVALENT 348 hab/equi
DBO ENTRADA 398 mgO2/l DBO SORTIDA <25 mgO2/l
SS ENTRADA 447 mg/l SS SORTIDA <35 mg/l
ANY CONSTRUCCIÓ 2009 DEPURADORA 354.177€
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina