Sistema La Garriga

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
Aquesta planta depuradora d’aigües residuals tracta els abocaments del nucli de La Garriga i una part de l’Ametlla del Vallès. Aquests abocaments són interceptats i transportats per una xarxa de col·lectors de 6,3 km de longitud. El procés de la depuradora és biològic. La línia d’aigua consta bàsicament d’elevació, tamisat de fins, dessorrador-desgreixador, reactor biològic, decantador i sortida de l’aigua tractada al riu Congost.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 7.000 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 425 Kw
CABAL MIG DIARI 208 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 13.500 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 29.000 hab/equi
DBO ENTRADA 250 mgO2/l DBO SORTIDA < 25 mgO2/l
SS ENTRADA 200 mg/l SS SORTIDA < 35 mg/l
PRESSUPOST CONSTRUCCIÓ ANY 1992 PRESSUPOST AMPLIACIÓ ANY 1998
DEPURADORA 2.956.979,55 € DEPURADORA 1.818.805,76 €
COL·LECTORS 1.382.327,84 € TOTAL 1.818.805,76 €
TOTAL 4.339.307,39 €

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina