Sistema Congost

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
L’estació depuradora d’aigües residuals del Congost tracta les aigües residuals dels municipis d’Aiguafreda (Vallès Oriental) i Sant Martí de Centelles (Osona). Està dissenyada per depurar una població de 5.300 habitants equivalents a un cabal diari de 1.150 m³. Està emplaçada dins del terme municipal de Tagamanent (Vallès Oriental).Per poder conduir aquestes aigües s’han realitzat dos col·lectors, un que passa pel riu Congost i un altre pel torrent de l’Avencó. La longitud d’aquests col·lectors és d’uns 11 km.
La depuradora és de tipus biològic. La línia d’aigua consta d’estació de bombament, pretractament, reactor biològic, decantació secundària i sortida al riu Congost. La línia de fangs s’inicia a la purga del decantador secundari continuant a la sitja de fangs i compta amb deshidratació mecànica mitjançant decantadora centrífuga.L’EDAR es completa amb l’edifici de control-deshidratació.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 1.150 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 58 Kw
CABAL MIG DIARI 48 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 17.000 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 5.300 hab/equi
DBO ENTRADA 310 mgO2/l DBO SORTIDA < 25 mgO2/l
SS ENTRADA 325 mg/l SS SORTIDA < 35 m/l
PRESSUPOST CONSTRUCCIÓ ANY 1996
DEPURADORA 811.366,34 €
COL·LECTORS 745.255,01 €
TOTAL 1.556.621,35 €

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina