Sistema Castellar del Vallès

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
L’estació depuradora d’aigües residuals de Castellar del Vallès, construïda l’any 1995, juntament amb la seva xarxa de col·lectors en alta, abasta únicament el municipi (Castellar del Vallès, Can Carner, el Pla de la Bruguera, Airesol, El Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Can Font i Ca n’Avellaneda, els Fruiters i la Virreina).
La depuradora ha estat dissenyada per tractar un cabal de 8.000 m3/dia (76.667 habitants equivalents). El disseny ve condicionat pel tipus d’aigua residual d’entrada, que es pot considerar urbana en la seva majoria. El procés de tractament emprat a la depuradora de Castellar del Vallès és de tipus biològic, amb eliminació de nitrogen i amb tractament de fangs per deshidratació mitjançant centrífugues.Les aigües són sotmeses a un procés de Pretractament (dessorrador i desengreixador) amb decantació primària abans de passar als dos reactors biològics. Els fangs en excés produïts a la planta poden passar per un procés de digestió aeròbia com a pas previ a l’espessidor. Una vegada concentrats aquests fangs es deshidraten mitjançant centrífugues.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 8.000 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA — Kw
CABAL MIG DIARI 333,3 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 18.000 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 76.667 hab/equi
DBO ENTRADA 270 mgO2/l DBO SORTIDA 5 mgO2/l
SS ENTRADA 255 mg/l SS SORTIDA 8 mg/l
N-Tot ENTRADA 58,5 mg/l N-Tot SORTIDA 10,9 mg/l
DQO ENTRADA 523 mgO2/l DQO SORTIDA 35 mgO2/l
ANY CONSTRUCCIÓ 1995

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina