Sistema Cànoves i Samalús

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
canovesAquesta EDAR cobreix les poblacions de Cànoves i Samalús i Sant Pere de Vilamajor, a més d’una part de Corró d’Amunt (Les Franqueses del Vallès), el que equival a una població de més de 9.200 habitants. La xarxa de col•lectors, d’una longitud de 8,9 km, té capacitat per conduir el cabal màxim futur generat per aquestes poblacions. En el decurs d’aquesta xarxa trobem vuit estacions de bombament (Cànoves, Cànoves Residencial, Faldes del Montseny 1, Faldes del Montseny 2, Esmandia 1, Esmandia 2, Esmandia 3 i Can Suquet). L’estació depuradora desenvolupa un procés biològic d’aeració perllongada format per bombament d’entrada, tamisat de fins, dessorratge-desgreixatge, tanc d’aeració, decantació, recirculació de fangs, espessidor i centrífugues per a la deshidratació dels fangs.Les aigües tractades són abocades a la riera de Cànoves. Existeix un sistema d’extracció i tractament d’aire mitjançant filtre d’escorça de pi.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 2.500 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 180 Kw
CABAL MIG DIARI 104 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 16.039 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 9.200 hab/equi
DBO ENTRADA 300 mgO2/l DBO SORTIDA < 25 mgO2/l
SS ENTRADA 450 mg/l SS SORTIDA < 35 mg/l
PRESSUPOST CONSTRUCCIÓ ANY 2006
DEPURADORA 2.650.173,25 €
COL·LECTORS 1.228.161,04 €
TOTAL 3.878.334,29 €

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina