Sistema Can RamDESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
Aquesta EDAR, situada dins el terme municipal de Can Ram, tracta les aigües residuals procedents dels municipis de Sant Pere de Vilamajor i Santa Maria de Palautordera. Les aigües residuals són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors en alta d’aproximadament 1,7 km de longitud fins a l’emplaçament de l’EDAR. L’any 2013 es va construir l’EDAR amb una capacitat de tractament biològic per a 269 m3/dia.

L’esquema de funcionament és el següent:

  • Línia d’aigua: bombament d’elevació d’aigua / tamisat de fins / reactor biològic / decantació secundària (clarificador).
  • Línia de fangs: espessidor (gravetat) de fangs secundaris.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 269 m3/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 28,5 Kw
CABAL MIG DIARI 11,2 m3/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 1.639 m2
POBLACIÓ EQUIVALENT 1.343 hab/equi
DBO ENTRADA 400 mgO2/l DBO SORTIDA <25 mgO2/l
SS ENTRADA 450 mg/l SS SORTIDA <35 mg/l
ANY CONSTRUCCIÓ 2009 DEPURADORA 602.897€
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina