Sistema CampinsDESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
Aquesta EDAR, situada dins el terme municipal de Campins, tracta les aigües residuals procedents del municipi de Campins. Les aigües residuals són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors en baixa fins a l’emplaçament de l’EDAR. L’any 2013 es va construir l’EDAR amb una capacitat de tractament biològic per a 160 m3/dia.

L’esquema de funcionament és el següent:

  • Línia d’aigua: bombament d’elevació d’aigua / tamisat de fins / reactor biològic / decantació secundària (clarificador).
  • Línia de fangs: espessidor (gravetat) de fangs secundaris.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 160 m3/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 22 Kw
CABAL MIG DIARI 6,7 m3/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 865 m2
POBLACIÓ EQUIVALENT 800 hab/equi
DBO ENTRADA 400 mgO2/l DBO SORTIDA <25 mgO2/l
SS ENTRADA 450 mg/l SS SORTIDA <35 mg/l
ANY CONSTRUCCIÓ 2009 DEPURADORA 405.477€
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina