Sistema Caldes de Montbui

 

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ

L’estació depuradora de Caldes de Montbui està dissenyada per donar cobertura a una població de 30.000 habitants equivalents, amb un cabal diari de 6.000m³. Recull les aigües residuals del municipi de Caldes de Montbui, amb una xarxa de col·lectors interceptors de 12,10 km de longitud.

La depuradora és de tipus biològic. La línia d’aigua consta de pretractament, homogeneïtzació, decantació primària, reactors biològics, decantació secundària i sortida de l’aigua tractada a la Riera de Caldes. Els fangs generats es concentren en un espessidor per gravetat i es deshidraten mitjançant centrífuga.

DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 6.000 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 385 Kw
CABAL MIG DIARI 250 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 13.000 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 30.000 hab/equi
DBO ENTRADA 300 mgO2/l DBO SORTIDA < 25 mgO2/l
SS ENTRADA 300 mg/l SS SORTIDA < 35 mg/l
PRESSUPOST CONSTRUCCIÓ ANY 1994 PRESSUPOST AMPLIACIÓ ANY 1998
DEPURADORA 3.089.202,22 € DEPURADORA 985.659,85 €
COL·LECTORS 240.404,84 €
TOTAL 3.329.607,06 € TOTAL 985.659,85 €

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina