Sistema Sant Feliu de Codines

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
L’estació depuradora de Sant Feliu de Codines recull les aigües residuals d’aquesta població. Està dissenyada per tractar 2.900 m³/dia per una població de 14.500 habitants equivalents. La xarxa de col·lectors, amb uns 4 km de longitud, disposa de dues estacions de bombament i té capacitat per conduir el cabal màxim futur generat per Sant Feliu de Codines.Aquesta EDAR és de tipus biològic d’aeració prolongada i consta bàsicament de tamisat de fins, dessorrador-desgreixatdor, tanc d’aeració, decantació secundaria, recirculació de fangs, espessidor i centrífugues per a la deshidratació de fangs.Les aigües tractades són abocades a la riera de Villar (riu Tenes).
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 2.900 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 190 Kw
CABAL MIG DIARI 120 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 10.652 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 14.500 hab/equi
DBO ENTRADA 300 mgO2/l DBO SORTIDA < 25 mgO2/l
SS ENTRADA 300 mg/l SS SORTIDA < 35 mg/l
PRESSUPOST CONSTRUCCIÓ ANY 1995
DEPURADORA 1.640.763,04 €
COL·LECTORS 57.096,15 €
TOTAL 1.697.859,19 €

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina