R+D+I

El Consorci, a través del departament d’R+D+I, té com a objectiu la recerca i aplicació de les millors tecnologies disponibles, així com de les més noves i incipients per a la millora contínua dels tractaments de depuració i dels sistemes de sanejament en general. L’objectiu final és afrontar de la millor manera els requeriments del servei i la qualitat de les aigües actuals i futures.

Les línies de recerca i desenvolupament són realitzades, en molts casos, conjuntament amb altres administracions responsables de sanejament, empreses especialitzades del sector, centres de recerca i universitats, mitjançant convenis, col·laboracions en projectes de recerca, realització de treballs finals de màsters, etc.

R+D+ILes principals línies de recerca del Consorci:

  • Aplicació de noves tecnologies per a l’optimització dels sistemes de sanejament d’aigua residual.
  • Aplicació de nou instrumental i equips per al control i optimització dels sistemes de sanejament d’aigua residual.
  • Aplicació de nous sistemes de mesura i control en temps real.
  • Desenvolupament de sistemes d’ajuda a la decisió i gestió de la informació.
  • Modelització de sistemes de sanejament.
  • Valorització de recursos en xarxes de sanejament.
  • Reutilització planificada d’aigües residuals depurades en l’àmbit del Consorci.

Urban River Lab

Instal·lat a l’EDAR Montornès del Vallès, l’Urban River Lab és un laboratori a l’aire lliure que consta de 18 canals fluvials, de 12 m de llargària i 60 cm d’amplada, que volen simular el comportament dels rius urbans i que han estat dissenyats per avaluar els efectes de les aigües efluents de les depuradores sobre els rius receptors, examinar els mecanismes naturals que poden contribuir a reduir aquests impactes i proposar estratègies alternatives de gestió ambiental dels recursos hídrics que tenim. A més, també disposa de 12 piscines que recreen aiguamolls i que permeten fer proves sobre aquests tractaments terciaris. L’objectiu final d’aquests treballs és la seva aplicació a les restauracions fluvials que es duen a terme als nostres entorns fluvials.

logo URL

 

 

 

 

 

 

L’URL es va inaugurar el desembre de 2014 i ja ha estat objecte de diferents investigacions. Aquesta plataforma experimental disposa d’una pàgina web pròpia (urbanriverlab.com).

L’URL, nascut en el marc del projecte europeu de recerca INTERFACES (Marie Curie Actions Initial Training Networks ITN de la Unió Europea), és fruit del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona (UB), el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),  l’Ajuntament de Montornès del Vallès, Naturalea-Conservació SL i el Consorci Besòs Tordera.

Podeu conèixer més sobre l’URL en el següent vídeo.


Projecte d’Investigació per a la Detecció i Control d’Escumes en Efluent d’EDAR (CBT – UdG)

Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte i la presència d’escumes en les aigües efluents de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR), el Consorci Besòs Tordera ha signat un conveni amb la Universitat de Girona (UdG) per dur a terme un projecte d’investigació que ajudi a la detecció i control automàtic d’escumes en aquestes instal·lacions. Aquest conveni preveu l’aplicació d’aquesta metodologia en una de les EDAR que gestiona el Consorci. Aquest repte tecnològic de gran interès consta d’un programari especialitzat (Figura 1) que integra les funcionalitats necessàries per obtenir, de manera automàtica, informació gràfica de l’EDAR mitjançant l’ús d’imatges, processant-les posteriorment per tal d’efectuar el control de l’escuma en l’efluent de la depuradora.

D’aquesta manera, s’aconsegueix optimitzar l’ús de la instal·lació i reduir els costos derivats d’aquesta operació. El programari desenvolupat és totalment modular, fet que permet adaptar-lo fàcilment a qualsevol EDAR.

En una primera fase, la col·laboració s’ha realitzat amb el Centre de Tecnologies en Imatge i Gràfics (TIG), format per un equip de 17 investigadors del Laboratori de Gràfics i Imatges (GILAB) de la UdG. Els seus investigadors són de l`àmbit de les Ciències de la Computació i formen part del Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística i de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la UdG.

Figura 1. Prototip eina detecció/control escumes en efluent EDAR

Figura 1. Prototip eina detecció/control escumes en efluent EDAR.

LOGO ACCIO
Aquest projecte ha comptat amb el finançament de la Generalitat de Catalunya a través del seu Programa de Cupons a la Innovació 2016 (ACCIÓ) en la seva primera fase.

En una segona fase del projecte s’ha realitzat una col·laboració amb el Centre Específic de Recerca (CER) en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic  (CS2AC-UPC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC – BarcelonaTech) en el marc d’un Treball de Final de Màster en Automàtica i Robòtica, amb títol “Foam Level Data Acquistion, Modeling and Control”. El CS2AC és un grup multidisciplinari de professors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) – Barcelona Tech – i investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC) dedicat a l’ampli món del control automàtic i la supervisió de sistemes.


Projectes d’investigació amb universitats

qWater: Projecte de doctorat amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que està dedicat a la supervisió i el control intel·ligent de sistemes de sanejament basat en mineria de dades i entorns visuals. L’objectiu és obtenir una eina amb la qual poder arribar a gestionar qualsevol sistema de sanejament i, fins i tot, altres tipus d’instal·lacions, mitjançant l’obtenció del coneixement existent en els històrics de dades emmagatzemades. Actualment, s’està fent la recerca als sistemes de sanejament de Caldes de Montbui i Granollers.

– SewMo: Projecte de doctorat amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) centrat en la modelització i l’estudi d’abocaments en episodis de pluja. L’objectiu és buscar alternatives perquè l’escorrentiu no vagi a parar directament al medi receptor quan, en episodis de pluja torrencial, se superi la capacitat de tractament del sistema de sanejament.

– ReVal: Projecte de doctorat amb la Universitat de Girona (UdG) per a la valorització de residus en EDAR. La finalitat d’aquest estudi és que les EDAR esdevinguin també centres de recuperació i generació de recursos.

LOGO AGAURAquests tres projectes han comptat amb el suport del Programa de Doctorats Industrials de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR).

 

 

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina