- Consorci Besòs Tordera - https://besos-tordera.cat -

Enginyeria

La funció principal del servei d’Enginyeria és donar suport tècnic per a les millores i realitzacions d’obra nova a les infraestructures de sanejament en alta gestionades pel Consorci.

Com a part d’aquest suport, Enginyeria realitza: