Anuncis

Febrer 2024
“Bases de la convocatòria per a proveir una plaça d’analista de laboratori, personal laboral del Consorci Besòs Tordera.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2024-02-20
Gener 2024
“Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic per a l’any 2024” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2024-01-11
Octubre 2023
“Acta final del procés selectiu per proveir una plaça de Tècnic/a d’Operacions, personal laboral del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-10-20
Setembre 2023
“Llista definitiva d’admesos/exclosos del procés selectiu, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per proveir una plaça de Tècnic/a d’Operacions, personal laboral del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-09-13
Agost 2023
“Llista provisional d’admesos/exclosos i designació del Tribunal de selecció del procés selectiu, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per proveir una plaça de Tècnic/a d’Operacions, personal laboral del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-08-24
“Acta final del procés selectiu per proveir, mitjançan concurs oposició, dues places d’inspector/a, personal laboral fix i una borsa de treball temporal del Consorci Besos Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-08-02
“Llista definitiva d’admesos/exclosos del procés selectiu, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per proveir dues places d’inspector/a, personal laboral del Consorci Besòs Tordera i una borsa de treball temporal.” Consorci Besòs Tordera 2023-08-02
Juliol 2023
“Llista provisional d’admesos/exclosos i designació del Tribunal de Selecció del procés selectiu, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per proveir dues places d’inspector/a, personal laboral del Consorci Besòs Tordera i una borsa de treball temporal.” Consorci Besòs Tordera 2023-07-18
Juny 2023
“Bases de la convocatòria per proveir dues places d’Inspector/a, personal laboral fix i la creació d’una Borsa de Treball de personal temporal del Consorci Besòs Tordera.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2023-06-27
“Acta final del procés d’estabilització per proveir, segons el sistema selectiu de concurs oposició, una plaça d’Administrativa, categoria professional C1, del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-06-16
“Acta final del procés d’estabilització per proveir, segons el sistema selectiu de concurs oposició, una plaça d’Analista de Laboratori, categoria professional A2, del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-06-16
“Acta final del procés d’estabilització per proveir, segons el sistema selectiu de concurs oposició, cinc places de tècnic/a d’Inspector/a, categoria professional A2, del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-06-16
“Acta final del procés d’estabilització per proveir, segons el sistema selectiu de concurs oposició, una plaça de tècnic/a de Comunicació, categoria professional A2, del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-06-02
“Acta final del procés d’estabilització per proveir, segons el sistema selectiu de concurs oposició, una plaça de tècnic/a d’Enginyeria i Obres, categoria professional A2, del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-06-02
“Acta final del procés d’estabilització per proveir, segons el sistema selectiu de concurs oposició, una plaça de tècnic/a de Planificació i Innovació, categoria professional A2, del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-06-02
“Acta final del procés d’estabilització per proveir, segons el sistema selectiu de concurs oposició, una plaça de tècnic/a de Serveis Jurídics, categoria professional A2, del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-06-02
“Acta final del procés d’estabilització per proveir, segons el sistema selectiu de concurs oposició, tres places de tècnic/a de Sistemes de Sanejament, categoria professional A2, del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-06-02
“Llista definitiva d’admesos/exclosos dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per proveir llocs de treball de diferents categories professionals del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-06-01
“Llista definitiva d’admesos/exclosos dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per proveir llocs de treball de diferents categories professionals del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-06-01
Maig 2023
“Llista provisional d’admesos/exclosos i designació del Tribunal de Selecció dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per proveir llocs de treball de diferents categories professionals del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-05-18
“Llista provisional d’admesos/exclosos i designació del Tribunal de Selecció dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per
proveir llocs de treball de diferents categories professionals del Consorci Besòs Tordera.”
Consorci Besòs Tordera 2023-05-18
“Acta final del procés d’estabilització per proveir, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, una plaça de Cap del departament d’Administració i RRHH del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-05-15
“Acta final del procés d’estabilització per proveir, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, una plaça de Cap de Servei de Clavegueram del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-05-15
“Acta final del procés d’estabilització per proveir, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, una plaça de Cap Servei d’Enginyeria i Obres del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-05-15
“Acta final del procés d’estabilització per proveir, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, una plaça de Cap de Serveis Sistemes de Sanejament del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-05-15
“Acta final del procés d’estabilització per proveir, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, una plaça de Cap d’Àrea de Territori del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-05-15
“Acta final del procés d’estabilització per proveir, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, una plaça de Director/a d’Operacions del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-05-15
“Llista definitiva d’admesos/exclosos dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per proveir llocs de treball de categoria professional A1 del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-05-10
Abril 2023
“Acta final del procés de selecció per proveir una plaça de Cap de Servei de Control d’Abocaments, personal laboral, del Consorci Besòs Tordera.” Consorci Besòs Tordera 2023-04-28
“Aprovació de la llista provisional d’admesos/exclosos i designació del Tribunal de Secció dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per proveir llocs de treball de categoria professional A1.” Consorci Besòs Tordera 2023-04-24
“Anunci col·lectiu d’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera.” DOGC – Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2023-04-13
“Anunci col·lectiu d’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2023-04-12
“Relació definitiva d’admesos i exclosos per proveir una plaça de cap de Servei de Control d’Abocaments, personal laboral del Consorci Besòs Tordera” Consorci Besòs Tordera 2023-04-12
Març 2023
“Relació provisional d’admesos i exclosos per proveir una plaça de cap de Servei de Control d’Abocaments, personal laboral del Consorci Besòs Tordera” Consorci Besòs Tordera 2023-03-27
“Acta de constitució de l’òrgan de selecció d’una plaça de cap de Servei de Control d’Abocaments, personal laboral del Consorci Besòs Tordera” Consorci Besòs Tordera 2023-03-23
Febrer 2023
“Bases de la convocatòria per proveir una plaça de cap de Servei de Control d’Abocaments, personal laboral del Consorci Besòs Tordera” Consorci Besòs Tordera 2023-02-28
Gener 20223
“Acta final del procés de selecció per proveir una plaça de tècnic/a ambiental per a la Fundació RIVUS” Consorci Besòs Tordera 2023-01-04
“Acta final del procés de selecció per proveir dos llocs de treball de tècnic/a d’Innovació a CCB Serveis Mediambientals S.A.U.” Consorci Besòs Tordera 2023-01-04
Desembre 2022
“Relació definitiva d’admesos i exclosos per proveir una plaça de tècnic/a ambiental per a la Fundació RIVUS” Consorci Besòs Tordera 2022-12-30
“Relació definitiva d’admesos i exclosos del procediment selectiu per proveir dos llocs de treball de tècnic/a d’Innovació a CCB Serveis Mediambientals S.A.U” Consorci Besòs Tordera 2022-12-27
“Acta final del procés de selecció per proveir un lloc de treball d’auxiliar comptable a CCB Serveis Ambientals S.A.U” Consorci Besòs Tordera 2022-12-27
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir tres places de Tècnic/a de Sistemes de Sanejament, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça de Tècnic/a de Serveis Jurídics, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça de Tècnic/a de Planificació i Innovació, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça de Tècnic/a d’Enginyeria i Obres, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir cinc places de Tècnic/a Inspector/a, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça de Director/a d’Operacions, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça de Tècnic/a de Comunicació, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça de Cap Servei Sistemes de Sanejament, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça de Cap de Servei d’Enginyeria i Obres, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça de Cap d’Àrea de Territori, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça de Cap Servei de Clavegueram, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça de Cap del Departament d’Administració i RRHH, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça d’Analista de Laboratori, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Anunci de les bases reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça d’administratiu/va, personal laboral del Consorci Besòs Tordera en el marc dels procediments d’estabilització d’ocupació temporal.” BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-12-23
“Relació definitiva d’admesos i exclosos per proveir un lloc de treball d’auxiliar comptable a CCB Serveis Mediambientals S.A.U.” Consorci Besòs Tordera 2022-12-16
“Acta final del procés de selecció per proveir un lloc de treball de tècnic/a de laboratori del Consorci Besòs Tordera” Consorci Besòs Tordera 2022-12-16
“Relació d’admesos i exclosos per proveir plaça d’un/a tècnic/a ambiental per a la Fundació RIVUS” Consorci Besòs Tordera 2022-12-14
“Acta de constitució de l’òrgan de selecció de dos llocs de treball de tècnic/a d’Innovació a Serveis Mediambientals” Consorci Besòs Tordera 2022-12-12
“Relació provisional d’admesos i exclosos per proveir d’un tècnic/a d’Innovació a CCB Serveis Mediambientals” Consorci Besòs Tordera 2022-12-12
“Relació definitiva d’admesos i exclosos per proveir d’un tècnic/ca el departament de Laboratori del Consorci Besòs Tordera” Consorci Besòs Tordera 2022-12-05
Novembre 2022
“Relació provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu d’un/a auxiliar comptable a CCB Serveis Mediambientals” Consorci Besòs Tordera 2022-11-29
“Acta de constitució de l’òrgan de selecció d’un/a auxiliar comptable a CCB Serveis Mediambientals” Consorci Besòs Tordera 2022-11-29
“Relació provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu d’un tècnic/a pel departament de Laboratori del Consorci Besòs Tordera” Consorci Besòs Tordera 2022-11-15
“Bases reguladores de la convocatòria per proveir dos llocs de treball de tècnic/a d’Innovació a CCB Serveis Mediambientals S.A.U.” Consorci Besòs Tordera 2022-11-14
“Acta de constitució de l’òrgan de selecció d’un/a tècnic/a pel departament de Laboratori del Consorci Besòs Tordera, Categoria A-2, mitjançant concurs-oposició” Consorci Besòs Tordera 2022-11-11
“Bases de la convocatòria per proveir plaça d’un/a tècnic/a ambiental per a la Fundació RIVUS” Fundació RIVUS 2022-11-10
“Bases reguladores de la convocatòria per proveir un lloc de treball d’Auxiliar Comptable a CCB Serveis Mediambientals, SAU” BOP Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-11-07
“Acta final del procés de selecció per proveir dos llocs de treball de tècnic/a del departament de Sistemes de Sanejament del Consorci Besòs Tordera” Consorci Besòs Tordera 2022-11-03
Octubre 2022
“Relacio definitiva d’admesos i exclosos del procediment selectiu per proveir dues places de tècnic/a del departament de Sistemes de Sanejament del Consorci Besòs Tordera” Consorci Besòs Tordera 2022-10-24
“Bases de la convocatòria per proveir plaça d’un/a tècnic/a per al departament de Laboratori del Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2022-10-24
“Relació provisional d’admesos i exclosos del procediment selectiu per proveir dues places de tècnic/a del departament de Sistemes de Sanejament del Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2022-10-06
“Acta de constitució de l’òrgan de selecció de dues places de tècnic/a del departament de Sistemes de Sanejament del Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2022-10-03
Setembre 2022
“Bases de la convocatòria per proveir dos llocs de treball de tècnic/a del Consorci Besòs Tordera”. BOPB-Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-09-12
Juny 2022
“Informe de secretaria sobre modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera i text refós “. Consorci Besòs Tordera 2022-06-23
“RESOLUCIÓ G-2022/582 sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública extraordinària d’estabilització de
l’exercici 2022 del Consorci Besòs Tordera”.
DOGC-Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2022-06-07
“RESOLUCIÓ G-2022/582 sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública extraordinària d’estabilització de
l’exercici 2022 del Consorci Besòs Tordera”.
BOP-Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2022-06-02
Febrer 2022
“Aprovació definitiva de l’establiment del servei i Reglament per a la prestació del servei de manteniment, conservació i restauració de lleres en l’àmbit de competència del Consorci”. Consorci Besòs Tordera 2022-02-07
Setembre 2021
“Aprovació definitiva de la Modificació de l’Ordenança d’Administració Electrònica del Consorci”. Consorci Besòs Tordera 2021-09-23
“Establiment dels criteris sobre l’avaluació de la conformitat de les característiques qualitatives dels abocaments d’aigües residuals a sistema públic de sanejament.”. Consorci Besòs Tordera 2021-09-17
Juliol 2021
“Modificació de l’Ordenança d’Administració Electrònica del Consorci”. Consorci Besòs Tordera 2021-07-06
Octubre 2020
“Exp: 2020/410 Acta final del procés de selecció”. Consorci Besòs Tordera 2020-10-26
“Anunci de la relació d’APTES de la FASE OPOSICIÓ i convocatòria per les entrevistes”. Consorci Besòs Tordera 2020-10-07
Setembre 2020
“Anunci del llistat definitiu d’admesos i calendari d’exàmens”. Consorci Besòs Tordera 2020-09-02
Agost 2020
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos i exclosos per proveir dos llocs de treball de tècnic/a del Consorci Besòs Tordera i la creació d’una bossa de treball”. Consorci Besòs Tordera 2020-08-07
Juliol 2020
“Anunci sobre licitació de CONTRACTE DE SERVEIS DEL CONSORCI BESÒS TORDERA, PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES CONQUES DEL BESÒS I LA TORDERA CURS 2020-2022. (EXP. 2020/1067).”

Consorci Besòs Tordera 2020-07-17
“Bases de la convocatòria per proveir dos llocs de treball de tècnic/a del Consorci Besòs Tordera i la creació d’una bossa de treball”. Consorci Besòs Tordera 2020-07-15
Maig 2020
“Projecte d’establiment i de prestació del Servei de Manteniment, Conservació i Restauració de Lleres en l’àmbit de competència del Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2020-05-28
Juliol 2019
“Acta de constitució de l’òrgan de selecció per valorar les proves de la convocatòria per a la selecció d’un/a administratiu/va del Consorci i la creació d’una bossa de treball”. Consorci Besòs Tordera 2019-07-30
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos i exclosos i data de les entrevistes personals per proveir el lloc de treball d’Administratiu/va i crear una bossa de treball”. Consorci Besòs Tordera 2019-07-18
“Acta de constitució de l’òrgan de selecció per valorar les proves de la convocatòria per a la selecció de dues places de tècnic/a per al Laboratori”. Consorci Besòs Tordera 2019-07-12
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos i exclosos; tribunal qualificador i data de les proves per proveir el lloc de treball d’Administratiu/va i crear una bossa de treball”. Consorci Besòs Tordera 2019-07-03
“Acta de constitució de l’òrgan de selecció per valorar les proves de la convocatòria per a la selecció de dues places de tècnic/a del Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2019-07-02
Juny 2019
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos i exclosos; tribunal qualificador i data de les proves per proveir el lloc de treball de tècnic/a pel departament de Laboratori”. Consorci Besòs Tordera 2019-06-20
“Acta amb els candidats aptes de la fase oposició i convocatòria per a les entrevistes per cobrir dos llocs de treball de tècnic/a”. Consorci Besòs Tordera 2019-06-18
“Acta del concurs oposició per a la selecció d’un/a enginyer/a d’obres i projectes pel departament d’Operacions”. Consorci Besòs Tordera 2019-06-13
“Bases de la convocatòria per proveir un lloc de treball d’administratiu/va del Consorci Besòs Tordera i la creació d’una bossa de treball”. Consorci Besòs Tordera 2019-06-11
“Anunci per publicar la relació definitiva d’admesos, tribunal qualificador i data de les proves per proveir dos llocs de treball de tècnic/a”. Consorci Besòs Tordera 2019-06-03
Maig 2019
“Bases de la convocatòria per proveir dos llocs de treball de tècnic/a per al departament de Laboratori”. Consorci Besòs Tordera 2019-05-23
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos, tribunal qualificador i data de les proves per proveir dos llocs de treball de tècnic/a”. Consorci Besòs Tordera 2019-05-21
Abril 2019
“Bases de la convocatòria per proveir dos llocs de treball de tècnic/a del Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2019-04-29
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos, tribunal qualificador i data de les proves per cobrir una plaça d’un/a enginyer/a d’obres i projectes d’operacions”. Consorci Besòs Tordera 2019-04-05
“Bases de la convocatòria per a proveir el lloc de treball d’un/a enginyer/a d’obres i projectes d’operacions”. Consorci Besòs Tordera 2019-02-22
Desembre 2018
“Projecte de sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny”. Consorci Besòs Tordera 2018-12-20
Novembre 2018
“Plec de condicions per a l’alienació de béns mobles no utilitzables propietat del Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2018-11-15
“Plec de condicions per a l’alienació de béns mobles no utilitzables propietat del Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2018-11-15
Octubre 2018
“Resolució d’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la connexió de nous cabals al sistema públic de sanejament”. Consorci Besòs Tordera 2018-10-22
Agost 2018
“Resolució d’aprovació del Conveni Administratiu de col·laboració entre la Fundació Barcelona Zoo i el Consorci Besòs Tordera”. Consorci Besòs Tordera 2018-08-14
“Estatuts de la Fundació Rivus”. Consorci Besòs Tordera 2018-08-06
“Anunci d’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la connexió de nous cabals al sistema públic de sanejament”. Consorci Besòs Tordera 2018-07-02
Juny 2018
“Acta del concurs oposició per a la selecció d’un/a enginyer/a d’obres i projectes per al departament d’Operacions”. Consorci Besòs Tordera 2018-06-08
“Acta del concurs oposició per a la selecció d’un/a tècnic/a de sanejament per al departament d’Operacions”. Consorci Besòs Tordera 2018-06-08
Maig 2018
“Plec de clàusules tècniques particulars del Contracte per al Programa d’Educació Mediambiental a les conques del Besòs i la Tordera curs 2018-2019”. Consorci Besòs Tordera 2018-05-24
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos; tribunal qualificador i data de les proves per cobrir una plaça d’enginyer/a d’obres i projectes”. Consorci Besòs Tordera 2018-05-07
“Anunci per publicar la relació provisional d’admesos; tribunal qualificador i data de les proves per cobrir una plaça de tècnic de sanejament.” Consorci Besòs Tordera 2018-05-07
Abril 2018
“Acta del concurs per a la selecció d’un/a tècnic/a responsable de comunicació i promoció. Exp. 2018/25.”. Consorci Besòs Tordera 2018-04-06
Març 2018
“Anunci per a publicar la relació provisional d’admesos; tribunal qualificador i data de les proves.” Consorci Besòs Tordera 2018-03-15
Febrer 2018
“Convocatòria i bases que han de regir el concurs oposició per a la selecció d’un/a tècnic/a responsable de comunicació i promoció”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2018-02-21
Juliol 2017
“Subministrament, muntatge i instal·lació d’un grup electrogen a l’EDAR Sant Celoni”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
“Millora del bombament de fang deshidratat a les sitges de fang a l’EDAR La Llagosta”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
“Millora del bombament de fang deshidratat a la sitja de fang a l’EDAR Granollers”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
Execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi d’alternatives i projecte constructiu de millora dels col·lectors d’Aiguafreda. Modificat 2”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
Serveis de consultoria per a la direcció d’obra i coordinació en matèria de seguretat i salut per a l’execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi d’alternatives i projecte constructiu de millora dels col·lectors d’Aiguafreda. Modificat 2”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
Maig 2017
Acta de l’obertura del sobre núm. 3 de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació de l’Execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició / renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer de la Via Europa al TM de Les Franqueses del Vallès.” Consorci Besòs Tordera 2017-05-10
Execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició / renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer de la Via Europa al TM de Les Franqueses del Vallès.” Valoració de les pliques presentades el 18/04/2017. Consorci Besòs Tordera 2017-05-10
Anunci d’aprovació definitiva de l’Ordenança d’Administració Electrònica del Consorci Besòs Tordera. Consorci Besòs Tordera 2017-05-09
Març 2017
Anunci – Execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició / renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer de la Via Europa al TM de Les Franqueses del Vallès.” Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-03-13
Composició de la Mesa de Contractació. Consorci Besòs Tordera 2017-03-01
Plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte d’execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició/renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer Via Europa al T.M. de Les Franqueses del Vallès”. Consorci Besòs Tordera 2017-03-01
Plec de condicions tècniques particulars que regirà el contracte d’execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició/renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer Via Europa al T.M. de Les Franqueses del Vallès”.  Consorci Besòs Tordera 2017-03-01
Prescripcions tècniques per a xarxes de sanejament Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2013-12-11
Desembre 2016
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (A) Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Vilanova del Vallès, i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (B) Granollers, La Garriga, Congost i l’EDAR Corró d’Amunt, i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (C) Montornès del Vallès, i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (D) La Llagosta, i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (E) Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, Can Canyameres, EBAR Can Falguera i Castellar del Vallès (des del 01/02/2017), i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Novembre 2016
Valoració tècnica de les pliques presentades el 30/09/2016 del Concurs del Servei d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (A) Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Vilanova del Vallès, (B) Granollers, La Garriga, Congost i l’EDAR Corró d’Amunt, (C) Montornès del Vallès, (D) La Llagosta i (E) Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, Can Canyameres, EBAR Can Falguera i Castellar del Vallès (des del 01/02/2017). Consorci Besòs Tordera 2016-11-11
Convocatòria de la Mesa de Contractació. Consorci Besòs Tordera 2016-11-08
Setembre 2016
Composició de la Mesa de Contractació. Consorci Besòs Tordera 2016-09-28
Resolució relativa a un error detectat en el Plec de prescripcions Tècniques particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment dels Sistemes de sanejament Granollers, La Garriga, Congost i l’EDAR Corró d’Amunt. Consorci Besòs Tordera 2016-09-15
Agost 2016
Plec de Clàusules Tècniques i Administratives particulars que regirà la contractació de les obres de “Reposició integral del Centre de Control de motors (CCM-R01) a l’EDAR Granollers”. Consorci Besòs Tordera 2016-08-02
Juliol 2016
Estudi de solucions per a la reposició/renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer de la via Europa al T.M. de Les Franqueses del Vallès. Pressupost GR01. Consorci Besòs Tordera 2016-07
Junio 2016
Plec de condicions tècniques particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment dels sistemes de sanejament Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Vilanova del Vallès. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Plec de condicions tècniques i administratives particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment dels Sistemes de sanejament Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, Can Canyameres, l’EBAR Can Falguera (des de l’1 de gener de 2017) i Castellar del Vallès (a partir de l’1 de febrer de 2017). Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Plec de condicions tècniques i administratives particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment dels Sistemes de sanejament Granollers, La Garriga, Congost i l’EDAR Corró d’Amunt. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Plec de condicions tècniques i administratives particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment del Sistema de sanejament La Llagosta. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Plec de condicions tècniques i administratives particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment del Sistema de sanejament Montornès del Vallès. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Febrer 2016
Plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs. Programa d’educació ambiental a la Conca del Besòs curs 2016/17. Procediment negociat amb publicitat. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-02-16
Plec de clàusules tècniques particulars del contracte de serveis del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs. Programa d’educació ambiental a la Conca del Besòs curs 2016/17. Procediment negociat amb publicitat. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-02-16
Setembre 2015
Valoració tècnica de les pliques presentades 01/09/2015 – Execució de les obres contingudes en el projecte “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col·lector en alta LR02 – Actuació 2: Clavegueram municipal. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-09-09
Agost 2015
Anunci de correcció d’errades – Execució de les obres contingudes en el projecte “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col·lector en alta LR02 – Actuació 2: Clavegueram municipal. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2015-08-12
Juliol 2015
Anunci – Execució de les obres contingudes en el projecte “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col·lector en alta LR02 – Actuació 2: Clavegueram municipal. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2015-07-31
Composició de la Mesa de Contractació. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-07-31
Plec de condicions tècniques particulars que regiran el contracte d’execució de les obres contingudes en el projecte: “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col.lector en alta LR02. Actuació 2: Clavegueram municipal. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-07-29
Plec de condicions administratives particulars que regiran el contracte d’execució de les obres contingudes en el projecte: “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col.lector en alta LR02. Actuació 2: Clavegueram municipal. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-07-29
Projecte constructiu de “Renovació de la Xarxa de sanejament del Passeig Colom. Terme municipal de Cardedeu.Pressupost Actuació 1 en TCQPressupost Actuació 2 en TCQ Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-07-29
Prescripcions tècniques per a xarxes de sanejament Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2013-12-11
Febrer 2015
Ordenances Fiscals per a l’any 2015. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2015-02-18
Gener 2015
Pressupost General per a l’any 2015 Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2015-01-29
Octubre 2014
Anunci d’aprovació definitiva dels Plecs de Clàusules Administratives Generals de caràcter estàndard redactats per la Diputació de Barcelona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2014-10-03
Juliol 2014
Graduació de l’import de les sancions del “Reglament regulador d’abocaments” Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2014-07-07
Març 2014
Programa d’educació ambiental a la Conca del riu Besòs curs 2014/2015. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2014-03-05
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina