L’ACA aprova un conveni de finançament amb el Consorci Besòs Tordera de més de 100 milions d’euros per al període 2022-2025

09/03/2022 | Actualitat

El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), celebrat el passat 3 de març, ha aprovat el conveni amb el Consorci Besòs Tordera que fixa les dotacions pressupostàries per a l’adequat sanejament de les aigües residuals per als pròxims 4 anys (2022-2025). En concret, aquest document fixa les partides que han de garantir el funcionament dels 27 sistemes de sanejament que el Consorci gestiona a les conques del Besòs i de la Tordera (comarques del Vallès Oriental, Vallès Occidental i Moianès), amb una població equivalent sanejada de 450.000 persones.

L’acord preveu una inversió superior als 100 milions d’euros i s’articula en tres eixos: recursos per a garantir el funcionament de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), als quals es destinaran 77,5 milions d’euros; inversions per a reposicions i millores, amb 20 milions d’euros; i aportacions per dur a terme la redacció de projectes constructius, on s’han previst 3,9 milions d’euros.

Aquest nou finançament permetrà al Consorci implementar la digitalització de la gestió integral dels sistemes de sanejament (projecte, obra i explotació) a través de plataformes avançades d’informació, fet que aportarà una major robustesa i fiabilitat a les operacions de sanejament i a la gestió dels actius que hi formen part.

Addicionalment, també farà possible una major inversió en R+D+I en benefici de noves tecnologies i processos de sanejament, que alhora reverteixen en un increment dels rendiments de tractament actuals amb la premissa de l’eficiència del cost econòmic i l’assegurament de la continuïtat del servei.

Per últim, permetrà al Consorci millorar la seva acció de control de contaminació en origen.

El nou conveni de finançament és un pas ferm per dotar de l’autonomia i els  recursos necessaris a les Administracions Locals competents per garantir el servei del sanejament del qual en són responsables d’acord a la Llei 7/1985 de bases del règim local.

Una nova EDAR al Montseny
En aquest mateix consell també s’ha aprovat un altre conveni entre l’ACA i el Consorci, en aquest cas per a l’execució de les obres de la nova depuradora de la Costa del Montseny (terme municipal de Fogars de Montclús), amb una inversió al voltant dels 579.000 euros.

Sanejament a Catalunya
Actualment hi ha 536 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població. El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació. Durant l’any 2020, el cabal total depurat a Catalunya va ser de 630 hm3, dels quals 51 hm3 va correspondre a les EDAR gestionades pel Consorci, esdevenint així el segon ens local en volum d’aigua residual tractada a Catalunya.

En aquest mateix període, el pressupost total destinat a les explotacions de les infraestructures de sanejament a Catalunya va ser de 164,34 milions d’euros, dels quals uns 16,5 milions es van destinar al Consorci (un 10%).Imprimeix aquesta publicació Imprimeix aquesta publicació