La secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, i el president del Consorci Besòs Tordera, Josep Monràs, han inaugurat la nova EDAR Montseny, que suposa una millora de la qualitat del riu Tordera

05/11/2021 | Actualitat

La secretària d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, Anna Barnadas, i el president del Consorci Besòs Tordera, Josep Monràs, acompanyats per l’alcaldessa de Montseny, Núria Masnou, el diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis, Josep Tarin, i la gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Mar León, entre altres autoritats, van inaugurar ahir a la tarda la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Montseny, situada a la conca de la Tordera i dins la comarca del Vallès Oriental.

La construcció de la nova EDAR pretén millorar la qualitat fluvial, tractant l’aigua provinent del terme municipal de Montseny i assolint una concentració de nutrients que compleixin amb la legislació vigent, millorant així la qualitat de l’aigua al naixement del riu Tordera, situat en l’espai protegit del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. “Aquesta nova instal·lació, que garanteix les necessitats actuals i futures que pugui tenir Montseny pel que fa al sanejament de les seves aigües residuals, suposa un pas més en la preservació de l’entorn i, un cop més, és possible gràcies a la coordinació entre administracions”, afirmava el president del Consorci, Josep Monràs.

Situada en el marge dret del riu, aquesta nova construcció suposa un important pas qualitatiu en el tractament de les aigües residuals del municipi (principalment d’origen domèstic i turístic), tot substituint el sistema de depuració basat en una reixa de desbast, una fosa sèptica i un filtre de graves, construït als anys 90, que hi havia fins ara just a la mateixa zona.

La nova EDAR té capacitat per tractar 75 m3/dia, equivalent a una població de 675 habitants, més del doble dels residents actuals. La planta, per tant, té capacitat per garantir les necessitats actuals i futures. “Avui és un gran dia per al nostre municipi, ja que amb aquesta nova depuradora estem ajudant a millorar i preservar aquest meravellós entorn que és el Montseny i es dona resposta a una antiga reivindicació”, destacava durant el seu parlament l’alcaldessa de Montseny, Núria Masnou.

Els treballs han suposat una inversió propera als 1,4 milions d’euros, que inclouen l’execució dels treballs, que han tingut una durada de nou mesos, i l’explotació de la planta per a un període de dos anys.

 

Aquesta actuació s’ha articulat mitjançant un conveni subscrit a finals de 2017 per l’ACA i el Consorci Besòs Tordera, on es van fixar les condicions per dur a terme aquesta actuació. El Consorci s’ha encarregat de la redacció del projecte i la seva execució, mentre que l’ACA ha finançat les obres, a càrrec de la UTE Obra i Manteniment EDAR Montseny. “Es gràcies a l’acció coordinada i a la col·laboració entre administracions, consorcis i municipis que podem transformar el país i dotar-lo dels equipaments per garantir el retorn de l’aigua al medi en condicions”, matisava en aquest sentit la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas.

Tractament natural en un entorn protegit

La depuradora és de tipus biològic de contactor biològic rotatiu, un tractament que consisteix a realitzar el tractament de l’aigua residual amb un procés biològic de pel·lícula adherida. En aquests processos, els microorganismes responsables del tractament estan adherits en un medi fix, en contra dels processos de creixement en suspensió.

També se l’ha dotat d’un tractament terciari, que té per objectiu millorar la qualitat de l’aigua en un entorn protegit.

El Parc Natural del Montseny està inclòs dins la Xarxa Natura 2000, designat com a Zona d’Especial Conservació (ZEC) i declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO el 1978, amb l’objectiu d’assolir l’equilibri i les sinergies necessàries entre la societat i la conservació dels seus valors naturals i culturals.

 

Accedeix aquí per obtenir més informació de la nova EDAR Montseny.



Imprimeix aquesta publicació Imprimeix aquesta publicació