El Consorci participa en el projecte europeu PROMISCES que, amb un pressupost de 12 milions d’euros, desenvoluparà solucions innovadores per eliminar contaminants del medi

09/11/2021 | Actualitat

El cas d’estudi del Consorci, dut a terme a l’EDAR Montornès, es basa en l’eliminació de contaminants per a l’obtenció d’aigua regenerada amb nous usos


L’economia circular és un dels pilars per assolir l’objectiu de contaminació zero que s’ha marcat la Unió Europea. Amb aquest objectiu, diferents experts s’han unit en el projecte europeu PROMISCES per desenvolupar solucions innovadores encaminades a eliminar contaminants del medi.

El projecte està integrat per 27 socis, entre ells el Consorci Besòs Tordera, procedents de nou països de la Unió Europea, que han signat un acord, per valor de 12 milions d’euros, amb la Comissió Europea, fent del PROMISCES part del Pacte Verd Europeu.

PROMISCES té com a objectiu comprendre els orígens, rutes i destins dels contaminants químics, focalitzant-se en aquells que es propaguen fàcilment pel medi i que són molt persistents, és a dir, molt resistents a la degradació. Des del passat 1 de novembre, el projecte, finançat pel programa Horitzó 2020 (H2020), ha iniciat el desenvolupament de tecnologies per eliminar aquells contaminants que s’hi troben en el sòl, sediments, aigües superficials i aigües subterrànies, i que poden ser perjudicials per a la salut humana.

Per assolir aquest objectiu, PROMISCES se centra en 7 casos d’estudi lligats als reptes relacionats amb la contaminació química i representatius en diferents regions d’Europa: Espanya, França, Itàlia, Bulgària, Alemanya i la conta del riu Danubi, entre Viena i Budapest. Tots els membres del PROMISCES formen un consorci interdisciplinari que inclou institucions acadèmiques, empreses privades, centres de recerca i  serveis del sector de l’aigua que, de manera conjunta, abordaran els reptes tecnològics per al desplegament de l’economia circular i elaboraran recomanacions per a la implementació d’estratègies i directrius alineades amb les polítiques de la UE.

Així, el Consoci Besòs Tordera participa en el projecte aportant un d’aquests casos d’estudi. En concret, s’ha escollit l’EDAR Montornès del Vallès, donat l’elevat component industrial de l’aigua que tracta, per a la instal·lació d’una planta pilot de regeneració d’aigua centrada en l’eliminació de contaminants industrials complexos. Mitjançant tractaments avançats i fent ús de les instal·lacions del laboratori a l’aire lliure ubicat en aquesta EDAR, l’Urban River Lab (URL), es tractarà l’aigua de sortida de l’EDAR per tal de fer-la apta per a la seva reutilització en usos com, per exemple, el reg agrícola. En aquest sentit, el Consorci participarà en les tasques de construcció, manteniment i seguiment de l’operació de la planta pilot, i també col·laborarà en la comunicació i difusió dels resultats del projecte. Per a la cap de Territori i responsable d’R+D+I del Consorci, Begoña Martínez, “la participació en projectes com aquest és una gran oportunitat per avançar en matèria d’innovació, una de les grans apostes del Consorci. Aquest projecte ens permetrà avaluar propostes d’economia circular relacionades amb la regeneració i reutilització de l’aigua, un tema clau per a nosaltres“.

En paraules del doctor Philippe Negrel, coordinador del projecte i subdirector de la divisió d’Aigua, Medi Ambient, Desenvolupament de Processos i Anàlisi del BRGM (Oficina Francesa d’Investigacions Geològiques i Mineres): “PROMISCES proporcionarà propostes alineades amb el repte de contaminació zero d’aigües, sòls i sediments per fer possible el desplegament d’una economia circular sostenible, tant pel sector públic com privat”.

“PROMISCES desenvoluparà, provarà i validarà a camp, en condicions reals, tecnologies innovadores per a monitorar, prevenir i solucionar el problema dels contaminants industrials persistents, mòbils i potencialment tòxics pel sòl, sediments i l’aigua”, explica la doctora Julie Lions, coordinadora adjunta del projecte i experta en qualitat d’aigües subterrànies del BRGM.

En resum, s’espera que les innovacions desenvolupades en el marc del projecte PROMISCES contribueixin significativament a ajudar a complir amb els objectius del Pacte Verd Europeu per a un medi ambient més segur i sostenible.Imprimeix aquesta publicació Imprimeix aquesta publicació