La Junta General del Consorci aprova per unanimitat el Pla Estratègic de l’ens

15/04/2021 | Actualitat

Durant la darrera sessió de la Junta General del Consorci Besòs Tordera, celebrada telemàticament ahir a la tarda, s’ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic de l’organisme, que esdevé el full de ruta a seguir i estableix les directrius que han de fixar el present i el futur de la seva gestió, dins tots els seus àmbits d’actuació (tant interna com externa), amb un horitzó fixat en el 2030. En total, s’han definit 32 objectius estratègics i 40 projectes estratègics.

D’entre aquests objectius destaquen el sanejament total, la regeneració d’aigua, l’ampliació i adequació de tractaments per valoritzar recursos, la conscienciació i pedagogia ciutadana, la recuperació de la biodiversitat i del 100% dels espais fluvials, així com el manteniment dels ja recuperats.

Per assolir aquests i els altres objectius s’han definit una sèrie de projectes, entre els quals hi trobem la implementació de Plans Directors Integrals de Sanejament i del Pla Director d’Aigües Regenerades; així com el desplegament de tancs de tempesta i de control de punts d’abocament a riu, la redacció de Plans d’usos dels espais fluvials, la recuperació ecològica d’hàbitats i l’erradicació d’espècies exòtiques, la renaturalització d’espais d’oportunitat i la millora de la connectivitat, amb camins fluvials i carrils bici.

Aquest Pla Estratègic s’ha desenvolupat també tenim en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 2030), especialment dins les àrees de salut i benestar, aigua neta i sanejament, energia assequible i no contaminant i vida submarina.

El document també incorpora la gestió de les eines transversals amb entitat pròpia que el Consorci ha anat incorporant darrerament, com són la Fundació RIVUS i el pla Viu el Besòs!.

“Aquest document, fruit d’un treball intens que va començar l’any 2017, preveu cohesionar i aconseguir la relació òptima entre ciutadania i entorns fluvials, preservar aquest bé tan escàs i preuat com és l’aigua, millorar la nostra gestió del sanejament i fer-la més sostenible, i aconseguir uns rius de qualitat en el sentit més ampli de la paraula”, ha explicat Josep Monràs, president del Consorci, qui ha conclòs: “l’objectiu final de tot aquest treball és el desenvolupament d’una estratègia de gestió eficient que permeti el millor desenvolupament integral del nostre Consorci”.

En aquesta planificació estratègica, molt determinada per la crisi sanitària de la COVID-19, també s’ha tingut en compte la persistència i amplitud dels efectes de la crisi econòmica, les reformes legislatives que afecten als ens locals, la nova percepció social del medi ambient i una demanda de transparència i participació creixents, així com les crisis derivades d’accidents industrials i fenòmens meteorològics adversos que es donen cada vegada amb major freqüència.

Resum executiu del Pla EstratègicImprimeix aquesta publicació Imprimeix aquesta publicació