El Consorci continua la tramitació de l’expedient sancionador obert a Ditecsa pels danys ocasionats en el sistema de sanejament arran de l’incendi del desembre de 2019

05/02/2021 | Actualitat

El Consorci Besòs Tordera continua amb la tramitació de l’expedient sancionador que va obrir, en data 16 de desembre de 2019, a l’empresa Ditecsa, ubicada a Montornès del Vallès i dedicada al reciclatge de dissolvents, pels danys que va ocasionar en el sistema de sanejament l’incendi de les seves instal·lacions ocorregut l’11 de desembre. Aquest expedient preveu una indemnització de 395.276,37 euros per al rescabalament dels danys ocasionats a les instal·lacions de sanejament i una sanció per valor de 401.276,37 euros.

L’incendi va comportar també el vessament de residus tòxics al riu Besòs, que van provocar greus afectacions al medi, entre les quals destaca la mort de peixos i altres espècies en tot aquest tram de riu. Seguidament, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci, amb el suport d’altres administracions, van desplegar un pla de xoc que va servir per avaluar i fer el seguiment de totes les afectacions al medi. En aquests moments, la zona està pràcticament recuperada i compta amb les mateixes espècies de fauna, però en menor densitat. De fet, durant els mostrejos realitzats l’estiu passat ja es va poder comprovar que les comunitats biològiques d’invertebrats bentònics i diatomees (algues que viuen sobre les pedres) s’havien recuperat als mateixos nivells d’abans de l’incident i que la toxicitat i la contaminació al medi havia pràcticament desaparegut.

Per la seva banda, aquesta setmana es coneixia que el jutjat de Granollers ha admès la querella que la Fiscalia de Medi Ambient ha presentat contra l’empresa per un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient i un altre relatiu a la protecció de la flora i la fauna. En aquests moments, els Serveis Jurídics del Consorci estan avaluant la possibilitat de personar-se en la causa com a acusació particular.Imprimeix aquesta publicació Imprimeix aquesta publicació