Captades les primeres imatges d’una família de llúdrigues a la conca del Besòs

06/05/2020 | Actualitat

El Consorci Besòs Tordera i la seva fundació, Fundació Rivus, conjuntament amb la Fundació Barcelona Zoo, han fet un pas molt important dintre del projecte d’estudi de la llúdriga (Lutra lutra) que està portant a terme a la conca del Besòs. I és que s’han captat les primeres imatges d’un grup familiar de llúdrigues. Aquestes imatges són de gran transcendència, ja que suposen la primera evidència visual de la reproducció de l’espècie a la conca després de la seva extinció durant la segona meitat del segle XX, un fet gairebé inimaginable fa només uns anys.

La confirmació de l’existència d’una petita població reproductora permet un cert grau d’optimisme respecte a la seva evolució futura, reflectint els grans esforços de depuració de les aigües i la disponibilitat d’alguns trams amb una estructura de l’hàbitat adequada per a l’espècie. No obstant això, per assegurar la consolidació i viabilitat de l’actual població cal seguir treballant i destinant esforços, sobretot, en la millora de l’estructura del seu hàbitat, que avui en dia encara es troba visiblement castigada en la majoria trams de la conca. En aquest sentit, és necessari deixar més espai a l’ecosistema fluvial i evitar recaure en actuacions de neteja de vegetació de la llera generalitzades.

Les imatges s’han pogut captar mitjançant diverses càmeres de fototrampeig col·locades en determinats trams fluvials de la conca del Besòs que havien estat identificats prèviament com a punts calents per a l’espècie, tant pel que fa a la freqüència d’ús de l’espai com pel que fa a la idoneïtat de l’hàbitat. La tècnica del fototrampeig, és un excel·lent complement per l’estudi de mamífers d’hàbits nocturns i elusius, ja que permet seguir la fauna de forma no invasiva, és a dir, sense generar molèsties a l’espècie estudiada. Un cop ben delimitats els trams idonis per al seu emplaçament les càmeres permeten l’obtenció d’imatges com aquestes, difícilment assolibles a través d’altres mitjans.

L’estudi de la llúdriga a la conca del Besòs es va iniciar a l’any 2014 que es varen detectar els primers rastres al riu Tenes, tot i que abans ja havia deixat veure’s a la conca de la Tordera. La col·laboració entre la Fundació Zoo de Barcelona, el Consorci Besòs Tordera i la Fundació ha permès ampliar-ne el seguiment dut a terme per l’investigador Arnau Tolrà, i la col·laboració desinteressada del Dr. Jordi Ruiz Olmo. Treballs emparats sota el projecte Observatori Rivus, en el que també participa l’ICTA-UAB i patrocinen en part les empreses Grífols i Freudenberg.

El projecte té l’objectiu d’analitzar en detall la situació actual de l’espècie en aquestes dues conques hidrogràfiques, sotmeses a una gran pressió humana, incorporant diverses línies d’investigació, com ara el seguiment de les seves poblacions, la caracterització i avaluació del seu hàbitat, la connectivitat entre conques i l’anàlisi de la seva ecologia tròfica. Els resultats i les conclusions que es deriven de l’estudi són claus per assegurar i consolidar la conservació i recuperació de la llúdriga en ambients fortament humanitzats.Imprimeix aquesta publicació Imprimeix aquesta publicació