El Consorci xifra en 35 les incidències detectades en els seus sistemes de sanejament arran del Glòria

13/02/2020 | Actualitat

llagosta colector descalcatEl Consorci Besòs Tordera ja ha iniciat amb caràcter d’urgència la gestió de totes les incidències i afectacions ocasionades pel temporal Glòria en els seus sistemes de sanejament.

Fruit de la revisió de les diferents instal·lacions i de la inspecció dels 192,96 km de col·lectors potencialment més vulnerables, al discórrer per llera o mota de rius, rieres o torrents, s’han detectat un total de 35 incidències. Una primera estimació econòmica situa el cost de les reparacions a efectuar en prop de 3 milions d’euros (2.953.251,30 €).

Els sistemes de sanejament més afectats a la conca del Besòs han estat Montornès, la Llagosta i Granollers, mentre que a la Tordera s’han detectat incidències a Vilalba Sasserra, Campins, Pertegàs, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera.

Pel que fa a la conca del Besòs, al sistema de sanejament Granollers (riu Congost), les incidències més destacades han estat un esvoranc de 18 metres de llargària en una canonada i el despreniment de 80 metres del mur de formigó de la llera del riu a Palou, aigües avall del carrer Arquímedes, que va caure sobre la sortida del sobreeixidor. Els principals danys avaluats al sistema de sanejament Montornès (rius Congost i Besòs) són la desaparició de quatre pous de registre, dos col·lectors trencats i varis trams d’escullera de protecció desapareguts. A la Llagosta (riu Besòs), s’han detectat diferents trams de col·lector descalçats i un forat a un col·lector amb pous afectats, la qual cosa ocasionava l’entrada d’aigua de riu.

A la conca de la Tordera s’està treballant en el trencament del col·lector en alta del sistema de sanejament Vilalba Sasserra; en la cimentació per arranjar l’afectació estructural de les EDAR Campins i EDAR Pertegàs; en el trencament del col·lector en alta del sistema de sanejament Sant Celoni i en la inundació de l’estació de bombament d’aigües residuals (EBAR) de Sta. Maria de Palautordera.

També s’han detectat diferents incidències als sistemes de sanejament la Roca, Sant Llorenç Savall, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells i Congost. Entre les més comunes hi trobem col·lectors embussats, col·lectors descoberts i sense protecció, i pous de registre desplaçats.

A més d’executar totes aquestes accions, des del Consorci s’estan coordinant les accions, amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per donar suport als seus municipis consorciats que hagin patit danys a les seves infraestructures de clavegueram i sanejament, així com endegaments i afectacions a proteccions, ponts, guals i passeres arran del temporal.

Recordem que durant els dies que va durar el temporal, el cabal del riu Congost a la Garriga va arribar a superar els 200 m3/s i el del riu Besòs, els 500 m3/s a Sant Adrià de Besòs, mentre que la Tordera va superar els 280 m3/s a Sant Celoni i els 600 m3/s a Fogars de Tordera. Tots ells cabals molt importats i que comporten l’arrossegament de sediments i coberta vegetal, produint una remoció dels ecosistemes fluvials.

El següent pas serà també conèixer els efectes que ha pogut tenir el temporal Glòria en la recuperació de la zona afectada per l’incendi de la fàbrica de dissolvents a Montornès. Durant les pròximes setmanes se celebraran trobades polítiques i  sessions de treball, dins els Pla de xoc que s’està desenvolupament, i durant les quals es coneixeran les dades definitives dels primers mostrejos i es podrà analitzar com pot haver incidit el Glòria en la renovació i recuperació de l’ecosistema.

granollers mur gloria

Despreniment del mur al riu Congost al seu pas per GranollersImprimeix aquesta publicació Imprimeix aquesta publicació