Segueix en marxa el “Pla de xoc per al seguiment de l’impacte ambiental al Besòs” un mes després de l’incendi d’una empresa a Montornès

09/01/2020 | Actualitat

Un mes després de l’incendi de la fàbrica de gestió i tractament de dissolvents a Montornès del Vallès, que recordem va tenir lloc l’11 de desembre de 2019, es continua treballant i desenvolupant el Pla de xoc per al seguiment de l’impacte ambiental al Besòs, elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquest document preveu l’avaluació i anàlisi del grau d’impacte, afecció a mitjà i llarg termini, i grau de recuperació de l’ecosistema fluvial, de les aigües subterrànies i de les aigües costaneres de tot el tram afectat del riu Besòs.

Segons fixa aquest pla, entre avui i demà es durà a terme la segona campanya de mostreig, que preveu la presa de mostres a diferents punts del riu, així com a la sortida de l’EDAR Montornès i a pous de diversos usos. A més de l’evolució de la qualitat de l’aigua, aquestes campanyes analitzen altres paràmetres per conèixer quina és la situació global de l’ecosistema i la biodiversitat.

Tot i no tenir les anàlisis definitives de les mostres agafades durant la primera campanya, realitzada els dies 17 i 18 de desembre, els primers resultats indiquen ja una lleugera millora de la qualitat de l’aigua en comparar-la amb les mostres agafades durant les 48 primeres hores després de l’incident. De fet, la presència de compostos dissolvents volàtils el dia de l’incendi era 100 vegades superior als límits regulats. Una setmana després de l’episodi la presència d’aquests compostos es va reduir de manera significativa, quedant entre 5 i 10 vegades per sota dels llindars regulats.

Durant les diferents tasques d’inspecció i visites a la zona, els tècnics ja han confirmat la presència d’alguns exemplars de peixos vius a diferents punts propers a la zona afectada.

D’altra banda, i segons es va acordar durant la sessió de treball celebrada el passat 20 de desembre a la seu del Consorci Besòs Tordera, a mitjans de febrer se celebrarà una segona trobada, durant la qual es podran analitzar ja els resultats definitius de totes les mostres preses fins al moment, fet que permetrà avaluar la situació real del riu, veure com evoluciona la seva recuperació i concretar les accions i actuacions adients.

Per al mes d’abril està prevista una tercera campanya de mostreig, que servirà per valorar la situació real quatre mesos després de l’incendi.

Per la seva banda, l’EDAR Montornès funciona ja amb total normalitat i a ple rendiment, tot i que es continuen avaluant i analitzant els danys ocasionats a la instal·lació durant el sinistre.Imprimeix aquesta publicació Imprimeix aquesta publicació