El Consorci obre expedient a l’empresa sinistrada a Montornès

12/12/2019 | Actualitat
bty

EDAR Montornès

Des del Consorci Besòs Tordera, i en coordinació amb l’Agència Catalana de l’Aigua -que ha declarat avui l’emergència per actuar a la conca del riu Besòs-, ja s’ha començat a treballar per conèixer l’abast de l’incendi que ahir va cremar una fàbrica de reciclatge i recuperació de dissolvents ubicada al polígon Can Buscarons de Baix, al terme municipal de Montornès del Vallès.

Tot i que ahir l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Montornès, situada a escassos metres d’aquesta indústria, va ser evacuada i va estar dirigida via control remot durant tot el dia, aquest matí s’ha permès als operaris el retorn a la planta, tot seguint una sèrie de limitacions i indicacions de seguretat. L’EDAR va funcionar ahir sense cap interrupció i va garantir el correcte sanejament de les aigües residuals rebudes, incloses les afectades pels abocaments de l’empresa sinistrada. Tot i això, l’alta càrrega contaminant d’aquestes aigües han provocat una alteració en el funcionament del procés de depuració biològic del que disposa aquesta estació. Per poder avaluar les conseqüències que pot haver ocasionat l’arribada a la planta d’aquests abocaments, s’han pres mostres que seran analitzades en laboratori.

Des del Consorci Besòs Tordera, màxim responsable del control del sanejament en aquest àmbit de la conca, s’ha obert un expedient a l’empresa sinistrada pels danys ocasionats a l’EDAR, que es determinaran durant els pròxims dies.

Ahir el Consorci va iniciar la coordinació amb els ajuntaments implicats per dur a terme tasques per al rescat de peixos a la zona afectada. Aquests exemplars es mantenen en tancs airejats i s’alliberaran en les pròximes hores aigües amunt.

A hores d’ara, tècnics del Consorci, cedint la coordinació dels treballs a l’ACA i amb la col·laboració dels ajuntaments, estan visitant els voltants de la zona sinistrada per poder avaluar els danys sobre la fauna i es continuen els treballs de retirada de peixos morts, que ja es van iniciar ahir.Imprimeix aquesta publicació Imprimeix aquesta publicació